Asiantuntijatiedot järjestykseen

Onko järjestössäsi kouluttajia, vertaistukihenkilöitä tai muita asiantuntijoita, joiden tiedot ovat hajallaan eri paikoissa? Tuottaako järjestönne osaamista, jota täytyy pitää yllä? Olisiko hyödyllistä tietää keskitetysti, minkälaista osaamista järjestöstä löytyy?
Futural jäsenrekisteri sisältää osaamisen hallinnan modulin, joka huolehtii asiantuntijatietojen pysymisestä ajan tasalla.

TUTUSTU ASIANTUNTIJAREKISTERIN TOIMINNALLISUUKSIIN

Osaajarekisteri

Henkilöt järjestyksessä

Osaajarekisteri

Voit ladata organisaation osaajat käsin, excel/csv-tiedostosta tai antaa heille verkkolomakkeella mahdollisuuden rekisteröityä itse osaajaksi.

Portaali

Osaajat pääsevät käyttäjätunnuksella katselemaan omia osaamisiaan, niiden voimassaoloaikaa, kiinnostuksen kohteitaan, luomaan koulutuksia, ottamaan vastaan ilmoittautumisia ja näkemään saamansa palautteet.

Osaamisrekisteri

Osaamiset järjestyksessä

Osaamisten määrittely

Voit määritellä osaamiset, "sertifikaatit" ja liittää tiedon vaadittavista koulutuksista osaamisen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Osaamiselle voidaan laittaa voimassaoloaika.

Kytkentä koulutusrekisteriin

Kun osaaja käy koulutuksen hän voi saada osaajapisteitä. Kun osaaja pitää koulutuksia, hän voi saada kouluttajapisteitä. Näitä voidaan liittää osaamisiin, joiden voimassaolon seuranta voidaan automatisoida.