Käyttöoppaat

Futural Yleiset
Futural-tuoteperheen moduleista voidaan koota ratkaisu toiminnan ohjaamiseen niin yrityksille, oppilaitoksille kuin yhdistyksillekin. Tässä osiossa on esitelty kaikille moduleille yhteisiä toimintoja.
Futural ERP
Järjestelmän ytimessä ovat asiakkuuksien ja toimittajien hallinta sekä tilaus-toimitusketju. Peruskokonaisuuteen liitetään tarpeen mukaan esimerkiksi projektiliiketoiminnan, tuotannon, varastologistiikan, verkkokaupan, markkinoinnin, ym. moduleita.
Futural Society
Futural Society on järjestöille ja yhdistyksille kehitetty tehokas ja monipuolinen järjestelmäratkaisu, jossa on Futural ERP:n laajojen toimintojen lisäksi mahdollisuudet muun muassa kattavaan jäsenrekisterin hallintaan, jäsenlaskutukseen ja varainhankintaan. Societyn avulla voidaan hallita myös erilaisia osaajarekistereitä ja koulutustapahtumia.
Futural Skills
Futural Skills on mobiilipohjainen työkalu, jolla osaamisen kehittyminen tehdään helposti näkyväksi. Se on alunperin kehitetty ammatillisen käytännön osaamisen seurantaan, mutta se soveltuu myös muille opetusasteille. Futural Skillsin avulla voidaan myös seurata yrityksen henkilöstön osaamisen kehittymistä.
Futural Store
Magento on monipuolinen ja laajasti käytetty verkkokauppa-alusta, joka soveltuu erinomaisesti itsenäiseksi verkkokaupparatkaisuksi. Ratkaisumme on myös joustavasti integroitavissa eri verkko-oppimisympäristöihin kuten Moodleen.
Futural EDU
Futural Edu on pienen/keskikokoisen oppilaitos- tai koulutustoiminnan hallinnointiin tarkoitettu hallintojärjestelmä erityisesti suomalaisen koulutusjärjestelmän tarpeisiin. Järjestelmä sopii niin maksuttomien kuin maksullistenkin koulutustentarjoajien käyttöön ja se on täysin yhteen sopiva muiden Futural-tuotteiden kanssa.
Tukiasiakkaat
Tässä osiossa on ohjeita tukiasiakkaitamme varten.