Hanke: Oppilashallintojärjestelmätuotteen rakentaminen

Hankkeessa rakennettiin protyypin perusteella amisreformin vaatimukset täyttävä, tuotteistettu oppilashallintojärjestelmä. Siihen rakennettiin tämän hetken lainsääädännön ja OPH:n järjestelmien  vaatimat toiminnallisuudet ja integraatiot. Järjestelmään tuotiin yrityksen ERP-toiminnallisuuksia: CRM, sopimuslaskutus, verkkokauppa ja sähköpostimarkkinointi. Tämä laajensi oppilashallintojärjestelmän toiminnanohjausjärjestelmäksi ja tarjoaa oppilaitoksille paremmat välineet koulutusmyyntiin.