Etäkoulu Kulkuri
Maailman paras verkkokoulu

Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvan suomalaislapsen oma verkkokoulu. Kulkurissa oppilaat voivat opiskella äidinkieltä ja äidinkielellä, tarvittaessa koko perusopetuksen oppimäärän. Kulkurissa opiskelee vuosittain noin 500 ylä- ja alakoulun oppilasta kaikkialla maailmassa. 

Kulkuri jatkaa Kvs-säätiön satavuotisen etäopetuksen perinnettä. Suomalainen etäopetus alkoi Kansanvalistusseuran Kirjeopiston perustamisesta vuonna 1920.  Perusopetusikäisten etäopetusta säätiössä on kehitetty vuodesta 1975 ja verkko-opetusta 2000-luvun alusta alkaen.

Tehokas oppilashallinto

Toimiva etäopetus vaatii toimivat työvälineet. Kulkuri-koulun oppilashallinto hoidetaan Futural Edu-järjestelmällä. Vanhemmat voivat valita verkkokaupasta lapsilleen sopivat opetussisällöt ja hankkia samalla tarvittavat opetusmateriaalit. Maksaminen tapahtuu joko suoraan verkossa tai laskulla. Oppiminen, opetus ja arviointi tapahtuvat Canvas-oppimisympäristössä. Järjestelmien välisellä integraatiolla minimoidaan turha käsityö ja tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmien välillä. Arvioidut opintosuoritukset siirtyvät Futural Edun opintorekisteriin, jossa koostetaan todistuksiksi.

Kotimaisuus on valttia

"Arvostamme kotimaista toimijaa", sanoo Kulkuri-koulun teknologia-asiantuntija Markus Kitola. "Vaikka toimimme erittäin kansainvälisesti, on tärkeää, että järjestelmä-toimittajamme ymmärtää Suomen koulujärjestelmän toiminnan, suomalaiset maksujärjestelmät ja tietosuoja-asiat.  Kulkuri-koulun toiminnassa on paljon erityispiirteitä, joihin standardi-malliset oppilashallinnot eivät suoraan taivu. Olemme Tawastan kanssa yhteistyössä kehittäneet oppilashallintoa juuri meille sopivaksi."

Tutustu Futural oppilashallintojärjestelmään

Oppilashallinnon on tärkeää integroitua oppimisympäristöihin ja muihin opetuksen järjestelmiin. Datan liikuttelun sujuvuus on Futuralin merkittävä vahvuus.

Markus Kitola • Teknologia-asiantuntija,
Etäkoulu Kulkuri
Jaa tämä kirjoitus
Arkisto