Isot koneet pyörimään toiminnanohjausjärjestelmällä
Qtec toimittaa laitteet, Futural tukee prosessia

Qtec Engineering Oy on toimittanut kierukkavaihteita ja keskusvoitelujärjestelmiä vuodesta 2011. Kierukkavaihteita käytetään laitteissa ja koneissa, joissa liike on pyörivää, esimerkiksi henkilönostimissa, kaivosteollisuudessa, satamanostureissa ja metsäkoneissa. Keskusvoitelua puolestaan tarvitaan kaikissa laitteissa, joissa on mekaanisesti liikkuvia kohteita. Keskusvoitelu vähentää huollon tarvetta, parantaa turvallisuutta ja käyttöikää sekä lisää valvottavuutta.


Marko Sorvamaa kuvailee toiminta-ajatusta näin: “Qtec Engineering ei ole pelkkä maahantuoja tai toimittaja vaan kehityskumppani. Tavoitteena on päästä mukaan asiakkaan tuotekehitys- tai suunnitteluprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin saadaan varmistettua että asiakkaan lopputuote on hiottu viimeisen päälle myös meidän ratkaisujen osalta”. Yritys on mm. kehittänyt testilaitteiston, jonka avulla voidaan simuloida laitteiden käyttö- ja vikatiloja. “Näin saamme kertaheitolla täydellisen kuvan pumppuyksikköä mahdollisesti kiusaavasta viasta sekä ohjauselektroniikan toiminnasta”, kertoo Marko. 

Kahta en vaihda. Toinen on hyvä tilitoimisto ja toinen on tämä ERP-kumppani.

Marko Sorvamaa • Toimitusjohtaja, Qtec Oy

Helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä

Teknisesti monipuolista tuotekokonaisuutta tukemaan tarvitaan helppokäyttöinen ja joustava toiminnanohjausjärjestelmä. Qtec Engineering on käyttänyt Futural-järjestelmää yli kahdeksan vuotta. Pääpaino on tilaus-toimitusprosessin, materiaalihallinnon ja varaston ohjaamisessa. Kaikki tieto syötetään vain kerran ja se siirtyy prosessista toiseen saumattomasti. Järjestelmä antaa reaaliaikaisen tiedon tilanteesta. 

Erityisesti aikaa säästää suora integraatio Procountor- tilitoimistojärjestelmään. Futural-järjestelmässä puolella luodaan tilauksista laskut. Ne siirtyvät automaattisesti Procountoriin, jossa ne tallentuvat kirjanpitoon ja jäävät odottamaan maksua. Kun lasku kuitataan Procountorissa maksetuksi, tieto siirtyy lähes reaaliaikaisesti Futural-toiminnanohjauksen puolelle.

”Arvostamme erityisesti joustavuutta ja tehokasta palvelua”, Marko toteaa. ”Saamme aina nopeasti apua ongelmiimme ja vastauksia kysymyksiin. Puhelimen toisessa päässä on ihminen, ei mikään chattibotti. Apua saa riippumatta siitä, onko kyseessä tekninen vika, oma moka, tiedon puute vai lisätoive.”

Kumppanuus ei tarkoita pelkkää järjestelmätyötä: ”Pohdimme usein yhdessä Tawastan kanssa, mikä olisi meidän ajankäytöllemme tehokkain ja järkevin tapa toimia”, kiittelee Marko. ”Hyvä toimittaja ei toteuta sokeasti asiakkaan toiveita vaan myös kyselee, kyseenalaistaa ja ehdottaa erilaisia toimintamalleja. Yhdessä olemme löytäneet minimiräätälöinneillä maksimihyödyn.”


Jaa tämä kirjoitus
Arkisto