Futural - Valmistuksen työpisteet
Askel askeleelta lähempänä valmista

Työpiste tai Work center on paikka jossa tehdään valmistuksen vaihe tai useampi.

Se voi olla fyysinen työstökone tai -tila, jonka käyttöä rajoittaa koneen nopeus tai tilan saatavuus,
tai tietty vaihe jota ei ole välttämättä sidottu tiettyyn laitteeseen tai tilaan,
vaan sen rajoittavana tekijänä on vaiheen osaavien työntekijöiden saatavuus.

Työpisteet

Järjestelmälle kerrotaan minkälaisia työpisteitä on olemassa,
minkälainen tehokkuus niillä on asetus- ja siivousaikoineen,
ja millainen kustannus työpisteen käytöllä on.

Erityiskapasiteeteilla voidaan ilmaista tilanteita,
joissa kyseisellä työpisteellä voidaan tuottaa tiettyä tuotetta erityisellä nopeudella.

Kun työtilauksia kertyy ja tehdään, työpisteeltä päästään näkemään toteutunutta suorituskykyä.

Työpisteen lomakenäkymästä nähdään tiedot tuotantokapasiteetista ja kustannuksista

Toiminnot

Työpisteen läheisenä kumppanina on toiminto.

Toiminnolla ilmaistaan että minkälainen työstövaihe työpisteellä tehdään.
Yksi työpiste voi palvella useita erilaisia toimintoja.

Toiminnossa tärkeimpinä kohtina on siihen liittyvä osaluettelo, työpiste, kesto, ja työn kuvaus.

Kesto voidaan mitata joko toteuman mukaan,
tai kertoa vakiokestona aiempien toteumien perusteella yksinkertaistettuna.

Toiminnon lomakenäkymässä kerrotaan kuinka toiminto tehdään, ja kauanko se kestää

Osaluettelon komponentit

Osaluetteloa katsottiin jo aiemmin, mutta nyt sille on ilmestynyt uusi tieto: 
Kulutettu operaatiossa.

Tällä voidaan kertoa missä työvaiheess komponentit kulutetaan.

Osaluettelon lomakenäkymässä nähdään, missä operaatiossa komponentti kuluu

Osaluettelon toiminnot

Osaluettelolle kertyy myös tieto sen toiminnoista, ja siitä kauanko ne kestävät.

Asetuksista saadaan osaluettelokohtaisesti kerrottua,
voidaanko valmistus aloittaa heti kun ensimmäisen vaiheen komponentit ovat saatavilla,
vai pitääkö odottaa että kaikki komponentit ovat.

Osaluettelon toiminnoista nähdään vaiheistus ja niiden kestot

Osaluettelon yleiskatsaus

Osaluettelon yleiskatsauskin on saanut uutta tietoa:
sieltä nähdään nyt myös toiminnot, niiden kesto, ja kustannukset.

Osaluettelon yleiskatsauksesta nähdään yhdellä silmäyksellä mitä kaikkea valmistus vaatii

Kun työpisteet, toiminnot ja osaluettelo on kunnossa, voidaan aloittaa valmistus luomalla valmistustilaus.
Tässä esimerkissä luodaan valmistustilaus viidelle pöydälle.

Työtilaukset

Kun valmistustilaus on tehty,
se synnyttää itselleen valmistustilauksia määriteltyjen toimintojen perusteella.

Alla näkyy, että pöydän valmistus olisi valmiina kasaukseen,
mutta maalaus odottaa kasausta.

Näiden tilojen ja suunniteltujen päivämäärien avulla
yksittäiset työpisteet pystyvät organisoimaan työtään.

Jokaiselle työpisteelle syntyy työjono, josta työtilauksia voidaan ottaa yksitellen käsittelyyn.

Valmistustilauksella näkee kaikkien työtilausten vaiheen

Loppuun saatetulta valmistukselta syntyy valmisteita tai osavalmisteita samaan tapaan kuin ilman työpisteitä.
Työpisteiden avulla saadaan kuitenkin kerrottua, dokumentoitua ja jaksotettua valmistuksen vaiheita,
sekä ohjattua työjonoja sekä laitteiden että ihmisten osalta.

Jos ensimmäinen vaihe valmistuksesta jäi lukematta, se kannattaa vilkaista läpi.

Seuraavaksi käsitellään valmistuksen kuvissa jo vilahtanutta "Tuotesetti"-osaluetteloa.


Jaa tämä kirjoitus
Arkisto