Kun koulu ei kiinnosta
Mistä motivaatiota?

Hyvää maailman opettajien päivää!

Kiitos opettajat, että jaksatte joka syksy aloittaa uusien, enemmän ja vähemmän innokkaiden opiskelijoiden kanssa opinpolun alusta. Te olette tärkeitä vaikuttajia nuoren elämässä. Teidän kauttanne he luovat mielikuvaa opiskelemastaan ammatista, työnkuvasta ja koko alasta. Teidän esimerkkinne myös ohjaa heitä työelämän arkisiin käytäntöihin: näin puhutaan ja kuunnellaan, näin huolehditaan aikatauluista, näin pidetään asiat ja paikat järjestyksessä.

Kaikki eivät ryntää riemusta kiljuen rakentamaan itselleen urapolkua. Motivaatio voi olla hukassa ja opiskelut aiotaan lusia läpi, koska jotakin on pakko tehdä. Miten opettajat, vanhemmat ja muut tärkeät ihmiset voisivat ohjata ja motivoida opintojaan aloittavaa nuorta?

Vastuu ja vapaus

Osaamisia kerätään omaan ”reppuun”, ei opettajaa, oppilaitoksen hallintoa tai Kelaa varten. Opiskelija itse muokkaa itsestään asiantuntijan. Esimerkit muista opiskelijoista, jotka ovat edenneet hyvin omilla opintopoluillaan, voivat oivalluttaa.

Opiskelijan saama palaute voi auttaa huomioimaan erilaisia näkökulmia ajattelussa ja valinnoissa. Myönteinen ja kannustava palaute tukevat halua oppia lisää ja kehittää omaa ammattitaitoa, mutta sillä on laajempaakin merkitystä: se auttaa nuoren kasvua yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Myönteinen palaute rakentaa luottamusta ja ”patjaa”, jolle pudota, kun tulee kritiikkiä, koska palaute ei todellakaan tarkoita pelkkiä kehuja. Oppiminen tapahtuu useimmiten virheiden ja niiden korjaamisen kautta. Palautekeskustelut ovat nuorelle tapa oppia virheistään ja myös siitä, miten palautetta otetaan vastaan.

Kun opiskelija näkee konkreettisesti tekemänsä työn ja asioiden etenemisen, myös motivaatio usein lisääntyy. Opettajan oma ammatinhallinta varmistaa opiskelijaa oikeisiin ja tarkoituksenmukaisiin valintoihin. 

Nuoret ovat mustavalkoisia. 18-25 –vuotiaana aivot kehittyvät merkittävästi.  Viimeiseksi kypsyvät aivojen alueet, jotka säätelevät useiden eri aivotoimintojen monimutkaisia kokonaisuuksia kuten toiminnan suunnittelua, pitkäjänteistä ja tavoitteellista toiminnan organisointia sekä oman toiminnan arviointia ja säätelyä. Juuri sitä kaikkea, jota tässä pitäisi oppia!

Nuoren aivot kaipaavat välitöntä palkintoa. Konkreettiset ja näkyvät tulokset kannustavat ponnistelemaan eteenpäin. Aivot stressaantuvat, jos vaihtoehtoja on liikaa. Selkeästi rajattu kokonaisuus, joka etenee vaihe vaiheelta ja antaa näkyviä tuloksia, pitää nuoret aivot keskittyneenä toimintaan.

Tekee opinnoista konkreettisia

 

Visuaalinen opintopolku

Osaamistavoitteet liitettynä tutkinnon osiin

Ohjaus konkreettisina  tehtäväkuvauksina

Ammattitaitovaatimukset voidaan avata käytännön tehtäviksi

CV: tämän kaiken osaan!

CV yhdistää henkilötiedot ja aikaisemmat opinnot suoritettuihin ja keskeneräisiin osaamisiin

 Kerää etenemisen näkyviin

 

Ajantasainen tilannetieto

Mitä on valmiina ja paljonko on vielä tehtävää?

Tulokset portfolioon

Eri tilanteisiin sopivat koosteet aikaansaannoksista

Voisiko Futural Skills helpottaa ohjaustyötäsi? Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan organisaatiollenne sopiva kokonaisuus.

Innostavaa syksyä uusien opiskelijoiden ja opintojen kanssa!

Karoliina Nisula

 on kehityspäällikkö keskellä omaa opinpolkuaan

Jaa tämä kirjoitus
Arkisto