Integraatiot OPH:n järjestelmiin

Futural Edu ja Futural Skills tuotteissa on toteutettu integraatiot OPH:n järjestelmiin. Näihin järjestelmiin sisältyvät ePerusteet-palvelu, Koski-tietovaranto, eHOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) sekä Suoritusrekisteri.

ePerusteet-palvelu

ePerusteet-palvelun avulla voidaan noutaa tutkintoja järjestelmään reaaliaikaisesti vain muutamalla napin painalluksella. Käyttö on rajattu ainoastaan niille käyttäjille, jotka järjestelmässä vastaavat tutkintojen hallinnoinnista ja pääkäyttäjä pystyy helposti hallinnoimaan kyseisen oikeuden käyttäjiä.

ePerusteet-integraatiossa järjestelmä hakee ePerusteet-palvelun rajapinnasta tiedot tutkinnosta ja muodostaa näiden tietojen pohjalta tutkintorakenteen järjestelmään. Tutkintorakenteeseen kuuluvat muun muassa tutkinto, tutkinnon osat, kohdealueet, ammattitaitovaatimukset, yhteiset tutkinnon osat, yhteisten tutkinnon osien osa-alueet sekä osaamistavoitteet.

Klikkaa ePerusteet-linkkiä valikosta.

Hae sopiva tutkinto.

Valitse tehtävien peruste: kohdealueet vai ammattitaito-vaatimukset.

Järjestelmä lataa tutkinnon ePerusteista.

Koski-tietovaranto

Futural Edu-tuotteessa viedään opiskelijoiden suoritustietoja valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Koski-tietovarantoon viedään tiedot opiskelijan opiskeluoikeuksista ja opiskelijasta rajapinnan edellyttämällä tavalla. Osallistumme aktiivisesti Koski-palvelun webinaareihin ja kehitämme jatkuvasti integraatiota tarpeen mukaan.

Järjestelmä mahdollistaa tietojen viemisen manuaalisesti halutuille opiskelijoille sekä ajastetusti. Manuaalisen lähetyksen avulla tietoja voidaan viedä reaaliaikaisesti yhdelle tai useammalle opiskelijalle. Ajastuksen avulla tietoja lähetetään oletuksena kerran tunnissa, mutta tämä asetus on tarvittaessa muutettavissa. Ajastus lähettää ainoastaan ne opiskelijat, joiden tiedoissa on tapahtunut Koski-palvelun kannalta merkityksellisiä muutoksia.

Jokainen siirto Koski-palveluun lähetetään omana tiedonsiirtona ja järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden seurata siirtojen etenemistä reaaliaikaisesti sekä historiatietoa tehdyistä siirroista. Jos Koski-palveluun siirrettäessä tulee virhe, osaa järjestelmä korostaa virhetapaukset erikseen ja näyttää lisätietoja siitä, miksi virhe tapahtui (Koski-palvelun tiedonsiirron paluuarvo).

eHOKS

Futural Edu-tuotteessa opiskelijoiden tietoja viedään myös eHOKS:iin. eHOKS-integraatiossa viedään opiskelijoiden HOKS-tiedot rajapinnan edellyttämällä tavalla. Osallistumme aktiivisesti eHOKS-palvelun järjestelmätoimittajien webinaareihin ja kehitämme jatkuvasti integraatiota tarpeen mukaan.

Järjestelmän toteutus mukailee Koski-integraation toteutusta - myös eHOKS-integraatiossa on mahdollista viedä manuaalisesti tietoja yhdelle tai useammalle opiskelijalle kerrallaan tai antaa ajastuksen hoitaa lähetykset sinun puolestasi. 

Oletuksena ajastus lähettää tunnin välein opiskelijatietoja eHOKS:iin, mutta tarvittaessa aikavälin asetus on muokattavissa. Ajastus lähettää ainoastaan ne opiskelijat, joiden tiedoissa on tapahtunut eHOKS-palvelun kannalta merkityksellisiä muutoksia.

Kuten Koski-palvelussa, myös eHOKS-palvelussa siirrot lähetetään omina tiedonsiirtoina ja näitä tiedonsiirtoja on mahdollista tarkastella järjestelmästä. Järjestelmä mahdollistaa myös vanhojen tiedonsiirtojen tarkastelun. Jokaisesta tiedonsiirrosta on nähtävissä eHOKS-palvelun vastaus tiedonsiirtoon, joten virhetilanteiden selvittäminen on helppoa.

Suoritusrekisteri

Futural Edu-tuotteessa on mahdollista automatisoida oppilaitoksen hakijoiden tuominen järjestelmään. Hakijat noudetaan järjestelmään Opintopolun Suoritusrekisteri-palvelusta.

Hakijoiden noudon mahdollistamiseksi järjestelmässä määritellään ne haut, mitä oppilaitoksella on avoinna. Haun määrittämiseksi tarvitset vain haun tunnuksen (oid-yksilöintitunnus), jonka saat Opintopolun koulutustarjontapalvelusta.

Integraatio noutaa hakijat jokaiseen järjestelmässä määritettyyn hakuun liittyen. Hakijat voidaan jatkokäsitellä tämän jälkeen massana ja luoda järjestelmään tarvittavat opiskeluoikeudet ja opiskelijatiedot.


Lue lisää integraarioista

Kirsi Hirvonen

p. 010 2818060
kirsi.hirvonen@tawasta.fi

Karoliina Nisula

p. 010 2818069
karoliina.nisula@tawasta.fi