Näytön suunnittelu etukäteen

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä. Hän on voinut opintojensa edetessä kirjata opinpolkuunsa muistiin ideoita ja suunnitelmia siitä, miten näytön haluaisi toteuttaa.

Aina näyttöä ei voida toteuttaa yhtenä tilaisuutena, vaan opiskelija esittelee pidemmällä ajalla tekemiään tuotoksia. Nämä hän voi kerätä valokuvina, videoina ja äänitiedostoina omaan opintopolkuunsa ja esitellä ne sitten näytön yhteydessä.


Näytön arviointi

Kun ohjaava opettaja ja opiskelija ovat sitä mieltä, että opiskelija on valmis näyttöön, järjestelmään tehdään virallinen näytön toteutusdokumentti. Se tarkentuu myöhemmin näytön arviointilomakkeeksi. Kaikki näyttöön liittyvät toimijat niin oppilaitoksessa kuin työpaikallakin näkevät suunnitelman ja pystyvät omalta osaltaan antamaan arvioinnin näytöstä. Arvioinnit voidaan kirjata suoraan järjestelmään siihen näytön yhteydessä. 

Kirsi Hirvonen

p. 010 2818060
kirsi.hirvonen@tawasta.fi

Karoliina Nisula

p. 010 2818069
karoliina.nisula@tawasta.fi