Työelämäyhteistyö

  • Työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat seurata opiskelijan kehitystä samassa järjestelmässä

  • Opettaja pystyy seuraamaan työssäoppimisen etenemistä

  • Kaikilla käyttäjillä on samanlainen, intuitiivinen käyttöliittymä

Lue lisää