Koulutus- tai oppisopimus

Ohjaava opettaja tekee työpaikan ja opiskelijan kanssa kanssa sopimuksen, jonka toimijat voivat hyväksyä järjestelmässä. Työpaikkaohjaaja kytketään mukaan sopimukseen liittyviin opintokokonaisuuksiin. Hän voi järjestelmään kirjautuessaan nähdä ohjaamansa opiskelijat, työpaikkaoppimiseen asetetut ammattitaitovaatimukset ja osaamisen osoitukset. 

Ohjaaminen

Yksinkertaisimmillaan riittää pikaviestintä: työpaikkaohjaaja voi painaa kuvaketta kertoakseen, että hyvin menee tai että tarvitaan yhteydenottoa.

Ohjaaja voi halutessaan antaa yksityiskohtaista palautetta osaamisen osoituksista ja opiskelijan toiminnasta. Hän voi keskustella esimerkiksi osaamisen hankkimisen tavoista samassa keskusteluketjussa opettajan ja opiskelijan kanssa.

Kirsi Hirvonen

p. 010 2818060
kirsi.hirvonen@tawasta.fi

Karoliina Nisula

p. 010 2818069
karoliina.nisula@tawasta.fi