Yksilöllinen opintopolku oppilashallintojärjestelmässä

  • Oppija hahmottaa henkilökohtaisen opintopolkunsa ja etenemisensä sillä

  • Oppijan ammatti-identiteetti kehittyy ja motivaatio oppimiseen kasvaa, kun osaaminen näkyy konkreettisesti

  • Seuranta ei keskity läsnäoloon vaan hankittuun osaamiseen

  • Eri ympäristöissä hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana opintoja

  • Opiskelija voi suunnitella näyttöjä jo opintojen alkuvaiheessa ja opiskeluprosessin aikana

  • Nopea ja itsenäinen oppija etenee nopeammin ja enemmän ohjausta tarvitseva voi edetä omaan tahtiinsa