Kyselyt

Futural-järjestelmissä kyselytyökalua voidaan käyttää moneen tarpeeseen. Sen avulla voidaan laatia yleisiä mielipidekyselyjä, joilla voidaan kerätä tietoa joko verkkosivuilla tai suoraan sähköpostitse.

Kyselytyökalulla voidaan luoda palautekyselyjä, jotka voidaan kytkeä esimerkiksi tapahtumiin. Palautteita voidaan tarkastella joko tapahtumakohtaisesti tai koko koulutustoiminnan tasolla.

Kyselyiden avulla järjestelmän pääkäyttäjät voivat myös itse luoda eri tapahtumiin muokattuja ilmoittautumislomakkeita.

Monipuolinen editori

Käytössä on monipuolinen kokoelma kysymystyyppejä: monivalinta, teksti, numero, matriisi, tiedoston lisäys, ym.

Tulosten tarkastelu

Vastaukset koostetaan automaattisesti graafiseen ja taulukkomuotoon. Tuloksia voidaan suodattaa ja koostaa monipuolisesti ja siirtää esim. Excel-muotoon.

Tietojen tallennus

Kyselyvastauksiin voidaan määritellä, että ne tallennetaan esim. kontaktitietoihin (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ym.)

Lomake-editori

Kyselytyökalu on samalla lomake-editori. Sen avulla voidaan luoda ilmoittautumislomakemoduleita, joista voidaan kullekin tapahtumalle koostaa juuri oikeat kysymykset (esim. perustiedot, ruokarajoitteet, esitiedot, ym.)