Jotta koulutukseen ilmoittautuminen saadaan “julkistettua” joko verkkosivuille tai yksityisesti lähetettävän linkin avulla, sille täytyy luoda sisäänpääsyrekisteri. Sisäänpääsyrekisterin avulla luodaan koulutustapahtumalle ilmoittautumislinkki, joka voidaan joko julkaista Futural-verkkosivuilla toimittaa linkki muulla tavoin (esim. sähköpostitse tai kopioimalla se jollekin toiselle verkkosivulle).

Sisäänpääsyrekisterit löytyvät valikosta Koulutusrekisteri - asetukset - Sisäänpääsyrekisteri TAI suoraan Sisäänpääsyrekisteri (Admissions) valikosta.

Sisäänpääsyrekisterien tilat ovat:

 • Luonnos = sisäänpääsyrekisteri on luotu ja se odottaa hyväksyntää.

  • Tässä tilassa olevat rekisterit eivät näy nettisivulla. 

  • Esimerkiksi, kun ulkopuolinen kouluttaja on luonut ehdotuksen omasta toteutuksestaan, tulee siitä luonnos-tilassa oleva sisäänpääsyrekisteri, joka hallinnoijan täytyy hyväksyä.

 • Hyväksytty = hallinnoija on hyväksynyt sisäänpääsyrekisterin.

  • Tämä on lähinnä informatiivinen tila siitä, että koulutus tullaan järjestämään.

  • Tässä tilassa olevat rekisterit eivät näy nettisivulla.

  • Tässä tilassa olevat rekisterit näkyvät kouluttajien näkymässä Tulossa-tilassa.

  • Hyväksytyn rekisterin voi palauttaa luonnos-tilaan painamalla peruuta ja sitten Aseta luonnokseksi.

  • Hyväksytyn tapahtuman voi peruuttaa painamalla Peruuta. Perumisen syy - kenttään voidaan kirjoittaa syy perumiselle, esimerkiksi “sairastuminen”. Tässä kentässä näkyy myös teksti, jonka mahdollisesti ulkopuolinen kouluttaja on kertonut syyksi perumiselle.

 • Ilmoittautuminen käynnissä = sisäänpääsyrekisteriin voi ilmoittautua.

  • Ilmoittautumislomake näkyy osallistujille siihen merkityn alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän aikavälillä. 

  • Rekisteri (koulutus) näkyy nettisivulla, mutta jos siihen merkitty alkupäivä ei ole vielä koittanut, ei ilmoittautuminen ole vielä mahdollista.

  • Hyväksytty sisäänpääsyrekisteri siirtyy automaattisesti tähän tilaan, kun siihen merkitty alkupäivä koittaa.

 • Hyväksyminen käynnissä = Ilmoittautuminen päättynyt

  • Tilassa olevat rekisterit ikään kuin vain odottavat, kunnes toteutus (koulutus) on tapahtunut.

  • Jos rekisteriin on merkitty hyväksymisprosessi, voidaan osallistujien hyväksynnät nyt tehdä. Katso lisää ohjeen kohdasta: Ilmoittautumisten käsittely (hyväksyminen/hylkääminen)

  • Sisäänpääsyrekisteri siirtyy automaattisesti tähän tilaan, kun siihen merkitty päättymispäivä koittaa.

  • HUOM! Tässä tilassa olevaa rekisteriä ei voi palauttaa Ilmoittautuminen käynnissä - tilaan. Jos ilmoittautumisaikaa halutaan pidentää, tulee sisäänpääsyrekisterin päättymispäivä muuttaa ennen kyseistä päivää.

 • Tehty = koulutus pidetty.

  • Sisäänpääsyrekisteri siirtyy tähän tilaan automaattisesti toteutukselle merkattuna alkupäivänä.

 • Peruttu = koulutus on peruttu.

  • Perutun rekisterin voi asettaa uudelleen luonnokseksi painamalla Aseta luonnokseksi kortin vasemmasta yläreunasta. 


Luonnostilassa olevan rekisterin kaikkia kenttiä voi vielä muokata. Muissa tiloissa voit muokata rekisterin nimeä, ilmoittautumisen päättymispäivää, hinta- ja maksutietoja sekä minimi ja maksimiosallistujamääriä

Toimenpide tehdään kohdassa Koulutusrekisteri - asetukset - sisäänpääsyrekisteri painamalla nappia Luo.

Anna rekisterille

 • nimi - nimi tulee näkyviin ilmoittautumiseen verkossa)

 • kurssi - mallipohja, johon ilmoittautuminen liittyy (ei valita itse, tulee toteutuksen takaa)

 • ilmoittautumisen aloituspäivämäärä

 • ilmoittautumisen päättymispäivämäärä

 • tuote - laskutustuote, johon koulutus kytketään (tämä voi olla myös ilmaistuote). Katso ohje tuotteen luomiseen täältä.

  • Jos kyseistä koulutusta vastaava tuote on olemassa, niin käytä sitä. 

 • toteutus, johon ilmoittautumiset liittyvät

 • julkinen - laita tähän rasti, jos ilmoittautuminen näkyy julkisesti webbisivuilla.

  • Jos tässä ei ole rastia, niin ilmoittautua voi vain suoralla linkillä (joka tulee tähän lomakkeelle näkyviin kohtaan “julkinen linkki”, kun painat nappia “tallenna”).

 • minimiosallistujamäärä 

  • Jos minimiosallistujamäärä on suurempi kuin nolla, ja kurssi järjestetään vain jos tietty minimimäärä tulee täyteen, laita rasti kohtaan “hyväksymisprosessi”.

 • maksimiosallistujamäärä - ilmoittauneiden määrä, jonka jälkeen ilmoittautujat menevät jonotuslistalle

 • Hyväksymisprosessi = ilmoittautujat täytyy käydä käsin hyväksymässä koulutukseen.

  • Jos tässä ei ole rastia, ilmoittautujat hyväksytään automaattisesti ja heille lähtee ilmoittautumisen jälkeen viesti koulutukseen hyväksymisestä. Huom! Tarkista toteutukselta, että hyväksymisviesti-kentässä on tekstiä, muuten ilmoittautuneille lähtee tyhjä viesti.

 • Ryhmä - tätä voidaan käyttää määrittelemään ilmoittautumisryhmä, jonka perusteella ilmoittautumislomakkeeseen tulevat kentät määräytyvät

Kun tiedot on syötetty, paina nappia Tallenna.

Sisäänpääsyrekisteri on nyt Luonnos-tilassa.

Kun koulutus hyväksytään järjestettäväksi, painetaan nappia Vahvista, jolloin rekisteri siirtyy tilaan Hyväksytty
Julkaistaksesi ilmoittautumisen paina Aloita ilmoittautuminen.
Nyt ilmoittautumislomake on saatavilla joko yksityisesti tai verkkosivuilla lomakkeelle tallentuneen linkin kautta. 
Huom! Toteutus näkyy nettisivuilla, mutta sille ei voi ilmoittautua, jos sisäänpääsyrekisteriin merkitty alkupäivä ei ole vielä koittanut.

Huom! Jos painat lomakkeen seuraavaan tilaan (Hyväksyminen käynnissä), ilmoittautuminen sulkeutuu. Voit peruuttaa edelliseen tilaan vasemman yläreunan napista.

.

Katselukerrat
70 Katselukertoja yhteensä
70 Jäsenten katselukerrat
738 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.