Mitä oppilaitos tekee CRM-järjestelmällä?
Kumppanuuksien hallinta osana oppilashallintoa

"Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi." (OPH, koulutus ja tutkinnot).

Miten tähän voi liittyä CRM-järjestelmä? Miten se liittyy oppilashallintoon?

Mikäs se sellainen CRM-järjestelmä muuten edes on?

CRM = Customer Relationship Management

Tyypillisimmillään CRM-järjestelmiä käytetään ohjaamaan toimintaa (maksavien) asiakkaiden kanssa: kontakteja, liidejä, myyntejä, ym. Toisaalta, käyttöä ei tarvitse rajata asiakkaisiin, vaan CRM hallitsee kaikkea vuorovaikutusta yhteistyötahojen kanssa. 

CRM-järjestelmien kirjo on laaja ja termiä "CRM" käytetään hyvin monenlaisista kokonaisuuksista. Toisinaan CRM sekoitetaan ERP-järjestelmään. CRM kuitenkin keskittyy asiakkuuksien ja kontaktien hallintaan, kun taas ERP-järjestelmä on koko organisaation toimintaa ohjaava kokonaisuus. Monissa ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmissä on CRM-moduuli, joka kytkee yhteistyökumppanien hallinnan muuhun toimintaan. Tällainen toiminta hyödyntää myös oppilashallintoa.

Työelämäyhteistyö osana oppilashallintojärjestelmää

"Ammatillinen koulutus kehittää osaltaan työelämää ja vastaa työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista." (OPH)

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tärkeä osa ammatillisia opintoja. Koulutussopimukset, oppisopimukset ja työpaikalla tapahtuvat näytöt ovat opetuksen arkipäivää. Sopivien työpaikkojen löytäminen ja yhteistyön koordinointi vaativat panosta. 

Yritykset ovat myös tärkeitä kumppaneita koulutuksen kehittämisessä ja muissa kehityshankkeissa. Lisäksi yritykset ovat kasvava asiakaskunta maksulliselle koulutustoiminnalle.

Futural CRM kytkeytyy oppilashallintoon

Odoo-pohjainen Futural toiminnanohjaus sisältää välineet yritysten ja järjestöjen kumppanien hallintaan. Se on kytketty myös Futural Edu oppilashallintojärjestelmään. Futural CRM-toiminnallisuuksien avulla oppilaitos voi hallinnoida työelämäyhteistyötä helposti ja selkeästi. Hallinnointi ei ole enää erillistä byrokratiaa vaan oleellinen ja selkeä osa oppimisprosessia ja oppilaitoksen muuta toimintaa.

Kontaktit

Sama toimija voi tehdä yhteistyötä monissa eri rooleissa: verstas tarjoaa harjoittelu- paikkoja opiskelijoille, suunnittelu tekee yhteistyöhankkeita koulun kanssa ja HR-osasto hankkii lisäkoulutuksia työntekijöille.

Keskitetyn kontaktihallinnan avulla yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Kaikki toimijat tietävät, mitä kyseisen tahon kanssa on tehty ja kenen toimesta.

Sopimukset

Oppisopimukset, koulutussopimukset, näyttösuunnitelmat, hankesopimukset... 

Oppi- ja koulutussopimukset laaditaan helposti järjestelmässä ja ne ovat kaikkien tahojen saatavilla.

Ohjaaja voi esim. ehdottaa opiskelijalle työssäoppimispaikkaa, jossa on aikaisemmin käyty harjoittelemassa samoja tutkinnon osia.

Lue lisää Futural-järjestelmän sopimushallinnasta.

Liidiprosessi

Mielenkiintoiset keskustelut messuilla tai konferenssissa tuottavat ideoita yhteistyöstä. Yritys saattaa soittaa ja ehdottaa uutta koulutuskokonaisuutta. Hyvät aikeet saattavat kuitenkin hautautua päivittäisten kiireiden alle ja unohtua.

Ideat tallennetaan liideiksi, ohjataan jollekin hoidettavaksi ja aikataulutetaan. Raportointi näyttää aina ajantasaisen tilanteen.

Lue lisää liidien käsittelystä Futural-järjestelmässä.

Markkinointi

Uudesta koulutuskokonaisuudesta olisi hyvä viestiä kaikille mahdollisille tahoille, mutta miten ne löydetään?

ERP-järjestelmään kytketty sähköinen markkinointi mahdollistaa kontaktitiedon etsimisen eri toiminnoista: koulutussopimuksista, liideistä, laskutusasiakkaista, tms. Postitus saadaan rajattua niihin, jotka ovat antaneet markkinointiluvan.

Olisiko organisaatiollasi kiinnostus hallinnoida yhteistyökumppaneita osana muuta oppilashallintojärjestelmää? Ota yhteyttä, niin saat kuulla lisää Futural-järjestelmän mahdollisuuksista!

Karoliina Nisula

on kehityspäällikkö, jonka mielestä yhteistyössä on voimaa
karoliina.nisula@tawasta.fi

Jaa tämä kirjoitus
Arkisto