Oppilashallinto - isäntä vai renki?

Oppimisen tarinassa päähenkilönä on opiskelija. Käsikirjoitus tulee OPH:lta, mutta ohjaajan ja opettajien avustuksella siitä muodostuu juuri tämän opiskelijan tarina. Koulurakennus ja oppimisen tietojärjestelmät ovat lavasteita, jotka tekevät oppimisen mahdolliseksi.

Usein kuitenkin tuntuu, että järjestelmä on saanut pääroolin. Kankeat, perinteisiin oppimisen malleihin rakennetut oppilashallintojärjestelmät lisäävät hallintotyötä ennemmin kuin vähentävät sitä. 

Futural Edu kääntää asetelman toisin päin ja laittaa opiskelijan keskiöön. Se yhdistää opiskelijan ohjausprosessin, oppilashallinnon ja työpaikkatoimijat ja toimii suorassa integraatiossa Opetushallituksen järjestelmien kanssa.  Opiskelija etenee omaa reittiään omaan tahtiinsa, eivätkä yksilölliset reitit kuormita kohtuuttomasti opettajia ja ohjaajia. 

 

Opettajat, opot ja työpaikkaohjaajat voivat jakaa tietoa ja seurata opiskelijan etenemistä. Ajantasaisen tilannekuvan avulla löydetään ajoissa ongelmat ja voidaan auttaa opiskelijaa eteenpäin pulmatilanteissa. Oppiminen rakentuu ePerusteille, joten se tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tasalaatuiseen oppimiseen yksilöllisellä opintopolulla. Opiskelija valitsee ohjaajan avulla yleisistä sisällöistä juuri hänelle sopivat kokonaisuudet, ja muodostaa niistä henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman, HOKSin.

HOKSiin opiskelija kerryttää osoituksia osaamisestaan esimerkiksi lataamalla tekemistään töistä kuvia tai videoita selosteineen opettajalle. Järjestelmään voidaan tuoda osaamisen osoituksia myös suoraan verkko-oppimisympäristöistä kuten Moodlesta. Ohjaaja antaa täydentäviä ohjeita sekä palautetta tai hyväksyy suoritukset.

Koulutussopimukset työpaikkatoimijoiden kanssa tehdään järjestelmään, jossa ne kytkeytyvät Hoksiin ja osaamisen kerryttämiseen. Työpaikkaohjaaja pääsee seuraamaan opiskelijaa ja antamaan palautetta. Myös näyttöön liittyvät suunnitelmat ja arviointi tehdään järjestelmässä, jolloin opiskelija, opettajat ja työpaikka-arvioijat näkevät suunnitelman ja pystyvät omalta osaltaan antamaan arvioinnin näytöstä. Kaikki suoritustieto kerääntyy opintorekisteriin ja sieltä eteenpäin valtakunnalliseen Koski-järjestelmään.


Hämeen Ammatti-Instituutin Futural Edun päälle rakennettu OLLI-oppilashallinto oli finalistina tämän vuoden eEemeli-kilpailun oppimisen ekosysteemi-sarjassa, jonka raati totesi: “Erinomainen kokonaisuus paketoi oppijan ja koulutuksen toteuttajan kannalta keskeiset työkalut yhteen tuoden selkeyttä opintojen etenemisen seurantaan.” Myös käyttäjät Hämeenlinnan ammatti-instituutissa ovat tyytyväisiä: “Uuden järjestelmän kehittelyssä ja käyttöönotossa on riskinsä. Riskinotto kannatti, siirryimme 1990-luvun järjestelmästä suoraan vuoteen 2020.” 

Tuskailevatko teidän opettajanne vanhanaikaisen oppilashallintojärjestelmän kanssa? Meneekö aika lomakkeiden täyttämiseen ja tiedon etsimiseen opiskelijan ohjaamisen sijaan? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan Futural Edusta teidän toimintaanne sopiva kokonaisuus.

Karoliina Nisula

on kehityspäällikkö, joka rakentaa oppimisen tarinoita

karoliina.nisula@tawasta.fi

Jaa tämä kirjoitus
Arkisto