Futural - Palvelumyynti
Osaamisesi on tuotteesi

Kuten edellisessä kirjoituksessa todettiin, tuotteet voi ryhmitellä pelkistetysti tavaraksi ja palveluksi. Käymme ensin läpi palvelumyyntiä Futural-järjestelmässä, ja palaamme myöhemmin tavaramyyntiin.

Palvelumyynti on siinä mielessä yksinkertaisempaa, että puhtaassa palvelumyynnissä ei tarvita ostoa tai varastoa lainkaan, toisin kuin tavaramyynnissä. Palveluntarjoamiseen tarvittavat työkalut täytyy kuitenkin olla kunnossa, ja sen erityispiirteenä on työresurssien hallinta - osaamista voi myydä vain niin paljon kuin on tarjota asiantuntijoita työtä tekemään. Tietyissä palveluissa tärkeäksi nousee myös projektinhallinta, sillä työresurssi on hyödyllisimmillään silloin kun se osataan kohdistaa oikeaan aikaan oikeisiin asioihin.

Myynnin logiikka

Ennen kuin aloitetaan tekemään myyntiä, on hyvä tuntea järjestelmän peruslogiikka tarjousten ja myyntien kanssa.

Myynti ja tarjous on aina sama "tietue", eli jokainen myynti alkaa olemalla Tarjous-vaiheessa. Kun tarjous tulostetaan tai lähetetään sähköpostilla, se vaihtuu tilaan Myyntitarjous lähetetty. Lopulta, kun tarjous vahvistetaan, se siirtyy tilaan Myyntitilaus. Tarjous voidaan myös vahvistaa suoraan myyntitilaukseksi ilman lähettämistä.

Myynnin perustiedot


Tarjouksen ja myynnin oleellisimpiin tietoihin kuuluu tietysti asiakas ja tuotteet.
Asiakkaan voi hakea ja valita asiakastietokannasta, tai luoda lennosta uuden asiakkaan.

Asiakkaan valinnan jälkeen haetaan tuotetietokannasta tuotteita, tai luodaan tarvittaessa uusia.
Riveille tulee automaattisesti tuotteen oletustiedot: nimi, kuvaus, yksikkö, myynti- ja kustannushinta, ja verot.
Näitä voidaan muokata tilausrivikohtaisesti. Tilausriville voi myös antaa alennuksen.

Myynnin lomakenäkymä

Tilausrivien väleihin voi myös lisätä väliotsikoita ja tekstirivejä (kuvausrivejä). Näiden tarkoitus on jäsentää tilausta ja antaa tarvittaessa lisätietoa tuotteesta tai sen toimituksesta.

Tilauksen tietoihin kuuluu myös voimassaolo (tarjouksella), hinnasto, maksuehdot, ja toimitusehdot. Näihin saadaan joko järjestelmätasoiset tai asiakaskohtaiset oletustiedot, joita voi kuitenkin muokata tilauskohtaisesti.

Tilaukselle lasketaan automaattisesti kokonaishinta (veroton ja verollinen), veron määrä, ja myyntikate.

Lähettäminen


Kun tarjous on valmis, sen voi joko vahvistaa suoraan myynniksi, tai lähettää asiakkaalle.

Helpoiten tämä onnistuu painamalla järjestelmästä "Lähetä sähköpostilla"-painiketta, josta aukeaa sähköpostityökalu.

Sen avulla voit valita vastaanottajat ja rakentaa sähköpostin, sekä lisätä siihen liitteitä. Tarjouksen lähettämiseen on muokattava oletuspohja, jossa on tarjousdokumentti liitteenä.

Sähköpostityökalu

Viestintä

Lähetetyt sähköpostit ja muu viestintä tallentuu jokaisen myynnin alle.

Voit myös lisätä sisäisiä kommentteja, lähettää viestejä asiakkaalle, ja lisätä toimenpiteitä itsellesi tai kollegoillesi. Toimenpiteet ovat eräänlainen TODO-lista, josta näkee helposti mitä tehtäviä kenelläkin on hoidettavana.

Viestintätyökalu, eli "chatter"

Laskutus

Kun tarjousta on pyöritelty tarpeeksi asiakkaan kanssa ja asiakas hyväksyy sen sisällön, on laskuttaminen helppoa.

Voit paria nappia painamalla luoda joko varsinaisen laskun tai ennakkolaskun, riippuen sovituista käytänteistä.

Laskun luonti

Seuraavaksi päästään jo yksinkertaistetun myyntiputken viimeiseen vaiheeseen, laskutukseen. 

Edellisessä tekstissä oli ensikatsaus tuotehallinnasta

Jaa tämä kirjoitus
Arkisto