Futural - Tuotteet
Tätä me tarjoamme, tässä on meidän osaamisemme

Toimit sitten yrityksessä, yhdistyksessä tai oppilaitoksessa, on toiminnan ytimessä aina kumppanien ohella tuotteet. Yrityksellä tuotteet ovat yleensä palvelua tai tavaraa, yhdistyksellä jäsenyyksiä, oppilaitossa koulutuksia.

Toiminnaohjausjärjestelmän näkökulmasta nämä ovat kaikki samaa asiaa: palvelutuotteita, kulutustavaraa tai varastoitavia tuotteita.

Rivinäkymä

Rivinäkymästä saa nopeasti yleiskuvan tuotteistaan, ja tuotteita on helppo ryhmitellä ja suodattaa.
Tähän saa näkyviin myös tuotteen tyypin ja kategorian, jos ne ovat tarpeellisia tietoja.

Tuotetunnisteet ovat näppärä tapa luokitella tuotteitaan hakuja varten.

Tuotteiden rivinäkymä

Lomakenäkymä

Varsinainen tuotehallinta tapahtuu lomakenäkymässä.
Koska näkymässä on paljon erilaisia tietoja, käydään tämä läpi osissa

Tuotteen lomakenäkymä

Tuotteen tyyppi

Palvelutuote

Yleensä tuntityönä myytävät tuotteet, kuten konsultointi.

Palvelutuotteella ei ole varastosaldoa, mutta sen toimitusta voidaan seurata projektien kautta tehtävillä tuntikirjauksilla.

Kulutustavara

Fyysinen tuote, jonka varastosaldoa ei haluta seurata.

Kulutustavaraa kuitenkin ostetaan, ja sen täytyy näkyä vastaanotoissa, toimituksissa ja valmistuksessa.

Tällaisia voi olla esim. kokoonpanossa käytettävät pienkomponentit, tai toimituksen mukaan lähtevä ohjekirja.

Varastotuote

Fyysinen tuote, jonka varastosaldoa seurataan.

Varastotuotteiden tapauksessa järjestelmä lähtökohtaisesti odottaa että tuote on hankittu tai valmistettu varastoon, ennen kuin sitä voidaan toimittaa.

Laskutus perustuu

Tilattuihin määriin

Tuotteet voi laskuttaa heti kun tilaus on vahvistettu.

Tätä mallia voidaan käyttää jos toimitusten seuranta on toisessa järjestelmässä, tai jos toimitettuja rivejä ei erikseen seurata, esim. palvelumyynnissä jossa myyty projekti laskutetaan kokonaisuudessaan kun projekti on ohi.

Toimitettuihin määriin

Tuotteet voi laskuttaa vasta kun ne on toimitettu.

Palvelutuotteiden tapauksessa toimitus tarkoittaa, että myyntiriviin liittyy tuntikirjauksia, tai että se on manuaalisesti merkattu toimitetuksi

Varastotuotteiden tapauksessa toimitus tarkoittaa, että myynnistä syntyvä toimitus kuitataan valmiiksi.

Muut tuotetiedot


Myyntihinta

Hinta, jota ehdotetaan uusille myyntiriveille.

Tätä voi kuitenkin muokata myyntirivikohtaisesti

Kustannushinta

Hinta, jota käytetään tuotteen kustannuksena, kun lasketaan varaston arvoa tai voittomarginaalia

Asiakasverot

Veroprosentti, jota tuotteella oletusarvoisesti käytetään

Tuotekoodi

Yksilöivä koodi, jolla voidaan erotta mm. samannimiset tuotteet toisistaan

Tuotekategorialla voidaan luokitella tuotteita erilaisiin kokonaisuuksiin, ja ohjata mm. tuotteen varastonarvostusta.

Tuotetunnisteita voidaan käyttää vastaavasti kuin asiakkaan tunnisteita, helpottamaan tuotteiden hakua ja luokittelua.

Sisäisiin kommentteihin voidaan lisätä tuotteesta tietoa, jota ei haluta välittää asiakkaalle tai toimittajalle.

Nyt kun asiakkaat ja tuotteet on hallussa, päästään vihdoin myymään. Seuraavaksi vuorossa palvelumyynti.
Tuotteiden edistyneeseen hallintaan ja lisätoiminnallisuuksiin tullaan palaamaan myöhemmin.

Jos edellinen osa on mennyt ohi, katso esittely asiakkaiden hallinnasta.

Jaa tämä kirjoitus
Arkisto