Futural - Toimitusperusteinen laskutus
Lasku liikkuu vasta tavaroiden jälkeen

Laskutusta tutkittiin jo aiemmin yleisellä tasolla. Nyt katsotaan miltä näyttää toimitusperusteinen laskutus.

Futural ERP antaa kaksi eri tapaa laskutukseen: tilattuihin perustuva, ja toimitettuihin perustuva.

Tilattuihin perustuva laskutus tarkoittaa, että jos myyntitilaukselle ilmoitetaan että tuotetta on tilattu 60 kappaletta, sitä myös laskutetaan 60 kappaletta.

Toimitettuihin perustuva laskutus tarkoittaa, että tilatut tuotteet täytyy ensin kuitata toimitetuksi, ennen kuin niitä voidaan lähettää. Fyysisillä tuotteilla tämä tarkoittaa toimitustilauksen vahvistamista, palvelutuotteilla projektituntien kirjaamista.

Näissä laskutusperusteissa tuotetta voi olla tilattu 60 kappaletta, mutta sitä toimitetaan 30 kappaletta.
Silloin laskutettu määrä eroaa tilatusta määrästä, joten laskutetaan 30, eikä vielä koko tilattua määrää.
Myöhemmin voidaan laskuttaa loppuosa, tai jopa lisälaskutusta, jos toimitettu määrä ylittää tilatun (ja sopimus sallii lisälaskutuksen).

Tuotetiedot

Palataan taas tuotteelle sen verran, että nähdään miltä laskutusperuste näyttää.

Tuotteella voidaan valita, perustuuko laskutus tilattuihin määriin, vai toimitettuihin määriin.
Tästä tieto siirtyy automaattiseti myyntitilauksille, mutta erikoistapauksissa laskutusperuste voidaan myös vaihtaa tilauskohtaisesti.

Tuotteen laskutusperuste

Myynti

Kun toimitusperusteisesta tuotteesta vahvistetaan tilaus,
saadaan sen tilausriville tilatun määrän ("Määrä") rinnalle näkyviin myös "Toimitettu" ja "Laskutettu".

Nämä kertovat yhdellä silmäyksellä kaikkien myyntirivien toimituksen ja laskutuksen tilan.

Lisää kuvateksti parantaaksesi tämän kuvan merkitystä.

Toimitus

Tilauksen jälkeen käydään tekemässä toimituksia. Esimerkin vuoksi toimitetaan vain puolet, 30 kappaletta.
Loput jätetään jälkitoimitukseen.

Tuotteiden toimitus

Toimitettujen laskutus

Heti kun osakin tuotteista on toimitettu, voidaan luoda lasku.
Luonnollisesti voidaan myös odottaa että kaikki tuotteet on toimitettu.

Kuitenkin varsinkin suurien tilausten ja pitkien toimitusaikojen kanssa
laskutusta halutaan usein tehdä jo ennen kuin koko tilaus on toimitettu.

Kun halutaan luoda lasku, painetaan "Luo lasku"

Tilatuista 60 kappaleesta on toimitettu 30 kappaletta

Laskutuksen jälkeen

Laskun luonnin jälkeen tilausrivin (tai tilausrivien) "Laskutettu"-tieto muuttuu.
Tämä tieto nollaantuu, jos luotu lasku peruutetaan.


Myynnille on syntynyt lasku, ja rivillä kerrotaan laskutettu määrä

Tilaus on valmis

Kun tilauksen jälkitoimitukset ja laskutus on hoidettu,
päivittyy toimitettu ja laskutettu määrä jälleen reaaliaikaisesti riveille.

Tilauksen yläreunassa näkyy linkit kaikille toimituksille ja laskuille.

Myynniltä näkee helposti toimituksen ja laskutuksen tilan,
ja pääsee tutkimaan mihin toimituksiin ja laskuihin nämä perustuvat

Järjestelmä pitää siis puolestasi kirjaa toimitusten ja laskutusten tilasta, ja osaa kertoa jos toimituksia on myöhässä, jotain on laskuttamatta, tai tilauksella olisi jopa lisälaskutuksen tarvetta (on toimitettu enemmän kuin tilattu).

Seuraavaksi katsotaan pintapuolisesti miten Valmistus istuu tilaus-toimitusprosessiin ja varastonhallintaan.
Jos edellisellä kerralla käsitelty asia meni ohi, kurkkaa myös kuinka tavaramyynti tapahtuu.

Jaa tämä kirjoitus
Arkisto