Futural - Tavaramyynti
Varastosta vastaanottajalle

Palvelumyynnissä keskityttiin aineettomien hyödykkeiden myyntiin, joten nyt on aika tutustua tavaramyyntiin. Tällä tarkoitetaan monenlaisia tuotteita, joiden yhdistävänä tekijänä on se, että tuote on olemassa varastoitavana objektina. Aiemmin olisi voinut sanoa myös että tavaramyynnin tuotteet ovat fyysisiä tai käsinkosketeltavia, mutta digiaikana tavarat voivat olla myös immateriaalisia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ohjelmistot, musiikki, tai verkkokurssi.

Digitaalinen sisältö hämärtää rajaa palvelutuotteen ja fyysisen tuotteen välillä. Vaikka digitaalisella tuotteella ei tarvitse olla varastosaldoa, se kuitenkin monesti myydään kappaleittain, ja jollain tavalla toimitetaan ostajalle.

Tavaramyynti eroaakin palvelumyynnistä eniten siinä, että tuotteen toimittamisen ehtona on aina että tuote on olemassa, se on löydettävissä varastosta, ja toimitettavissa vastaanottajalle. Tavaramyynnin erilaisia variaatioita on runsaasti, mutta useimmiten kuitenkin puhutaan yksinkertaistettuna joko valmistamisesta tai jälleenmyynnistä, ja toimitukset tapahtuu joko varaston kautta tai suoratoimituksena.

Tuotteen hankinta

Palataan takaisin tuotteisiin. Ennen kuin tavaraa myydään, sillä on syytä olla hankintasäännöt.
Tuotteen taakse saadaan asetettua oletustoimittajat, joita käytetään kun tuotteelle tehdään automaattisia hankintaehdotuksia.

Tuotteen osto- ja hankintavälilehti

Tuotteen reititys

Tuotehallinta tehdään yleensä joko varasto-ohjautuvasti tai tilausohjautuvasti.

Varasto-ohjautuva
tarkoittaa että tuotetta hankitaan erilaisilla tarvelaskentakeinoilla varastoon,
ja pyritään siihen että varastossa on myytävää tavaraa hyllyssä.

Tilausohjautuva tarkoittaa että tuotetta ei pidetä hyllyssä,
vaan että jokainen tilaus laukaisee tarpeen, ja se edelleen hankintaketjun.

Toimitukset voidaan tehdä oman varaston kautta, tai suoratoimituksena.

Oman varaston kautta toimittaessa tuotteet tilataan, vastaanotetaan (alla keltaisella nuolella) ja hyllytetään,
ja tilauksen tultua keräillään ja toimitetaan (alla turkoosilla nuolella).

Suoratoimituksessa tuotteet tilataan toimittajalta suoraan vastaanottajalle (alla violetilla nuolella).
Suoratoimitus on yleistä varsinkin arvokkaiden tai räätälöityjen tuotteiden kanssa.

Tuotteen reititystapoja

Täydennyssäännöt

Varasto-ohjautuvassa mallissa täytyy huolehtia että tuotteita on hyllyssä.
Tämä voidaan tehdä manuaalisesti arvioimalla mitä tuotteita tarvii tilata,
mutta hyvin usein manuaalisen arvioinnin apuna on täydennyssääntöjä tai MRP-laskentaa.

Yksinkertainen tapa huolehtia tuotteiden riittävyydestä on juurikin täydennyssäännöt (tai uudelleentilauksen säännöt).
Niillä voidaan määritellä milloin tuotetta täytyy hankkia lisää, ja millä tavoin hankinta tehdään
(esim. osto, valmistus, siirto toisesta varastosta).

Allaolevassa esimerkissä varastossa on 240kpl ja tulossa 60kpl, jolloin tämänhetkinen ennustettu saldo on 300kpl.
Koska minimimäärä 500kpl on alitettu ja maksimimäärä on 700kpl, ehdottaa järjestelmä tilaamaan
700kpl - 300kpl = 400kpl

Hankintaehdotus voidaan joko laukaista käsin, tai antaa automaation hoitaa ehdotuksen luonti.

Tuotteen täydennyssääntö

Ja itse tuotemyynti

Alustus hankinnan säännöistä voi tuntua monimutkaiselta,
mutta myynnin osuus on varsin yksinkertaista, kunhan varastonhallinta on kunnossa.

Kun tuotteelle on kerrottu mistä se varastoon tulee,
voidaan tavaraa sisältävä myyntitilaus yksinkertaisesti vain vahvistaa,
jolloin se tekee automaattisesti toimitustilauksen.

Osto-, varasto- ja valmistusvastaavat huolehtivat että varastossa on saldoa toimitettavaksi,
jonka jälkeen toimitus voidaan tehdä myynnin takaa paria nappia painamalla.

Myynnin toimitustilaus

Tarkemmin varastonhallinnasta edellisessä tekstissä.
Seuraavaksi katsotaan kuinka tehdään toimitusperusteinen laskutus.

Jaa tämä kirjoitus
Arkisto