Selkeä opinpolku
HOKS hyötykäyttöön

Kesä kääntyy syksyksi ja koulut alkavat. Aloittavilla opiskelijoilla on loikka tuntemattomaan: uusi oppilaitos, uudet opettajat ja opiskelijakaverit, mahdollisesti myös uusi kaupunki. Ja tietysti opiskelu: Mitä minun pitää opiskella? Miksi? Missä järjestyksessä? Pakollista vai valinnaista? Mitkä ihmeen ytot? Työelämäoppiminen? Näytöt?

Ammatillisessa opiskelussa jokaiselle opiskelijalle luodaan omannäköinen opinpolku eli HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Opiskelija voi hankkia osaamista eri oppimisympäristöissä, erilaisin opetus- ja ohjausmenetelmin. Lisäksi jokainen etenee suunnitelmassa joustavasti omaan tahtiinsa. Opiskeluun käytetyllä ajalla ei ole merkitystä, vaan osaaminen ratkaisee. 

Miten HOKSista tulee opiskelijan työkalu hallinnollisen dokumentin sijaan? Miten opiskelija ottaa opintopolkunsa omiin käsiinsä? Tässä on kuusi vinkkiä onnistuneeseen aloitukseen:

1. Luo ilmapiiri

Tutustu opiskelijaan ensimmäisessä ohjauskeskustelussa: Mitä hän on opiskellut aiemmin?
Mikä on ollut mukavaa ja missä on takkuillut?
Mitä toiveita ja kiinnostuksen kohteita hänellä on?
Mitä hän harrastaa?
Kuinka hän haluaisi oppia ja opiskella?

Pyri löytämään joku asia, josta hän innostuu ja keskustelkaa siitä. Kun päästään käyntiin oikealla jalalla, jatkokin sujuu paremmin.

2. Luo ymmärrys

Käy läpi tutkinnon rakenne ja sisältö. Tee opintopolku mahdollisimman konkreettiseksi, esimerkiksi:

  • piirtämällä se laatikkoina paperille. Voit kuvata sen kuten projektin tai polun, jossa on toisiaan seuraavia palasia. Kaikki palaset pitää saada maaliin, että koko homma saadaan valmiiksi.

  • tekemällä fläppi- tai ilmoitustaululle tarralappujen avulla kaavio, jossa kukin tarralappu on yksi tutkinnon osa.

  •  Futural Skills -järjestelmällä, jossa voidaan visualisoida ja paloitella opinnot koko tutkinnon tasolta yksittäisiksi, konkreettisesti eteneviksi tehtäviksi. 

Tallenna perustiedot

Läsnäolo, osa-aikaisuus
tuen tarve, ym.

Kartoita osaaminen

Osaamisen tunnistaminen

Rekisteröi osaaminen

Osaamisen tunnustaminen

Laadi suunnitelma


3. Tallenna HOKSin perustiedot

Tarkista yhteystiedot (ja huoltajien tiedot). Kirjaa talteen “hallinnolliset asiat”, kuten aikaisemmat opinnot, opiskelujen kokonaistavoite, läsnäolo, osa-aikaisuus, tietojen käsittelyluvat, mahdollinen opiskelijamajoitus, ulkomaanjaksot, ym.  Futural Edussa homma tehdään näin.

4. Kartoita osaaminen

Käykää yhdessä läpi tutkinnon eri osat. Onko mukaan tarttunut jotakin osaamista esimerkiksi edellisistä opinnoista? Vaikka opiskelijalla ei olisi aikaisempia opintoja, hänellä voi silti olla aiempaa osaamista. Oman osaamisen hahmottaminen on usein hankalaa. Onko opiskelija tehnyt harrastusmielessä jotakin, joka voitaisiin laskea jo osattaviin asioihin? Jos tällaisia löytyy, sopikaa miten opiskelija osoittaa – eli ”todistaa” osaamisensa. Osaamista voidaan osoittaa muutoinkin kuin todistuksilla tai tekstinä. Monelle käytännön osaajalle on tuskaa ja tervanjuontia kirjoittaa raportteja ja työselosteita. Muutama kuva tai videonpätkä voi kertoa osaamisesta paljon enemmän.

Sopikaa, koska ja minne konkreettiset ”todisteet” toimitetaan. Paikka voi olla esim. nimetty kansio verkkolevyllä. (Tiedostot kannattaa nimetä siten, että ne on helppo löytää myöhemmin). Vältä tietojen vastaanottamista sähköpostilla. Tästä tulee helposti hallinnollinen hässäkkä ja hukut sähköpostiin! Helpoiten pääset käyttämällä opinpolkua ohjaavaa järjestelmää kuten Futural Skills tai Futural EDU.

Kun kaikki aikaisempi osaaminen tunnistetaan, opiskelija voi siirtyä nopeammin työssäoppimaan tai vaikka suoraan näyttöön. Tätä kannattaa myös korostaa – kukapa ei haluaisi edetä opinnoissaan suunniteltua nopeammin!

5. Rekisteröi osaaminen

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että osaamisella hyväksytään jokin tutkinnon osa tai osaaminen suoritetuksi. Varmista, että osaaminen vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia/osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä ja että se on ajantasaista. Oppilaitoksella on tarkemmat ohjeet tunnustamiskriteereistä.

Tunnustaminen tehdään yleensä aikaisempien todistusten perusteella. Toimita tieto aikaisemmista opinnoista opiskelijahallintojärjestelmään ja mahdollisiin muihin hallinnollisiin kanaviin. 

Futural Edu -oppilashallinnossa voit tehdä tunnustamisen helposti osana muuta hoksausta.

6. Auta opiskelijaa laatimaan suunnitelma

Eräs henkilökohtaistamisen tärkeä tavoite on opiskelijan oma ymmärrys ja vastuuttaminen. HOKSia ei tehdä hallintoa vaan opiskelijaa itseään varten. Keskustelkaa seuraavaksi siitä, miten opiskelija voi parhaiten hankkia lisää osaamista.

Heti ensimmäinen ohjauskeskustelu on myös oppimistilanne: näin ideoidaan, neuvotellaan ja pohditaan myös työelämässä. Opitaan kertomaan ja muodostamaan omia näkemyksiäja perustelemaan niitä. Pystytään vaikuttamaan oman opiskelun – ja jatkossa oman työn – sisältöön.

Pyri tutustumaan opiskelijaan: kuuntele, mitä hän sanoo. Kuuntele sitäkin, mitä hän ei sano.
Onko hän puhelias ja eläväinen?
Onko tekstin kirjoittaminen takkuista?
Sujuuko käytännössä näyttäminen paremmin kuin asiasta kertominen?
Ymmärtääkö hän ohjeet kuuntelemalla, lukemalla itse vai katsomalla, kun joku toinen näyttää?

Kaikki nämä kertovat siitä, mitkä ovat hänelle mielekkäitä tapoja oppia. Kun opiskelija voi toimia hänelle ominaisilla tavoilla, myös motivaatio ja kyky oppia kasvavat huimasti.

Futural oppimisjärjestelmät antavat hoksaukselle selkeän rungon ja helppokäyttöiset työkalut ja kytkevät sen kiinteäksi osaksi muuta opiskelua.

Innostavaa syksyä uusien opiskelijoiden ja opintojen parissa!

Karoliina Nisula

on koulutuksesta kiinnostunut kehityspäällikkö

Jaa tämä kirjoitus
Arkisto