Opiskelijan kanssa yhdessä tehdään henkilökohtainen osaamisen kehityssuunnitelman (hoks) opintojen alussa. Se sisältää sekä opiskeltavien sisältöjen hahmottamisen, aiemmin hankitun osaamisen kartoituksen että monia muita opintopolun suunnitteluun liittyviä asioita. Kaikki tieto tallennetaan opiskelijalle hoks-poluksi, jota hän voi seurata ja täydentää opintojen edetessä.

Opintopolku: tutkinnon osien valinta

Opiskelijaan voidaan liittää sekä tutkinto että valita halutut tutkinnon osat. Yleisohjeet: Skills - opintopolun luominen opiskelijalle. (Opiskeltava tutkinto on yleensä liitetty opiskelijan opinto-oikeuteen taustajärjestelmän puolella, kun hänet on hyväksytty opiskelijaksi, joten organisaatiossa saatetaan hallinnoida tutkintoon liittäminen taustajärjestelmässä.)

Muiden hoks-tietojen päivitys

Hoks-suunnitelma sisältää opintopolun lisäksi paljon taustatietoja. Osa syötetään tai ladataan taustajärjestelmään, kun opiskelija hyväksytään oppilaitokseen. Tietoja tarkennetaan, muokataan ja lisätään järjestelmään ensimmäisen hoks-keskustelun yhteydessä. Opiskeluoikeuteen liittyvät yleistiedot löytyvät opiskelijan tiedoista (Ryhmä - valitse opiskelija).

Avaa oikean reunan hammasratasvalikosta Opiskeluoikeudet.


Jos opiskelijalla on yksi opiskeluoikeus, se avautuu seuraavaan näkymään. (Jos opiskeluoikeuksia on useampia, järjestelmä avaa näkyviin listan kaikista opiskelijaan liittyvistä opiskeluoikeuksista. Yleensä näitä on vain yksi, mutta opiskelijalla on mahdollista olla useampia, eri tutkintoihin liittyviä opiskeluoikeuksia.)


Ruudun yläreunassa on linkkejä opintoihin liittyvien tietojen tarkasteluun, ylläpitoon ja muokkaukseen:

 • kontakti - opiskelijan yhteystiedot

 • huoltajat

 • aikaisemmat tutkinnot

 • Opiskelijamajoitus

 • Ohjaus ja tuki

 • Luvat - esim. tietojen julkaisuluvat, valokuvausluvat, tms.

 • Erityinen tuki

 • Ulkomaanjaksot

 • Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

 • Opintosuoritusote - täältä voi tarkastella ja tulostaa opintorekisteriotteen

 • HOKS - täältä voi tarkastella ja tulostaa Hoks-dokumentin

Opiskeluoikeuden muokkaaminen

Voit muokata päänäkymässä olevia tietoja painamalla nappia Muokkaa opiskeluoikeutta. Tietojen muokkaamisoikeudet ja -tavat määritellään tarkemmin käyttäjäorganisaatiossa, eikä niitä siksi ole tässä yksityiskohtaisesti ohjeistettu.

Muuta tarvittavat tiedot avautuvassa ikkunassa:

 

Paina lopuksi nappia Päivitä.

Katselukerrat
4 Katselukertoja yhteensä
4 Jäsenten katselukerrat
911 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.