Integraatiot

Yhdistä järjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi

Yksi vai monta järjestelmää?

Asioiden hoitaminen keskitetysti yhdessä järjestelmässä helpottaa toimintaa, mutta aina tämä ei ole järkevää tai edes mahdollista. Tällöin järjestelmien väliin tehdään integraatioita.

Futural-järjestelmän avoimet rajapinnat mahdollistavat saumattoman tiedonsiirron järjestelmien välillä. Meillä on laaja kokoelma valmiita integraatioita, jotka voidaan helposti määritellä asiakkaan käyttöön sopivaksi. API-rajapinnoilla voidaan rakentaa integraatio lähes mihin tahansa järjestelmään.

Täältä löydät esimerkkejä erilaisista integraatioratkaisuistamme:

Taloushallinnon integraatiot

Integraatiot tilitoimistojärjestelmiin: Netvisor, Procountor

Pankki-integraatio

Verkkolaskutus-integraatio: Apix

Verkkomaksuintegraatiot, mm. Paytrail    

Oppimisen integraatiot

OPH:n järjestelmät (ePerusteet, Koski, eHoks, Opintopolku)

Verkko-oppimisympäristöt (Moodle, ITSLearning, Canvas)

Oppilashallinto (Primus)



Käyttäjähallinta-integraatiot

Azure, O365

Google

Suomi.fi

 


Muut integraatiot


BI-raportointi

GLS-rahdinkuljetus

Räätälöidyt integraatiot esim. tuotantojärjestelmiin

Avoimet rajapinnat

Tarpeen kartoitus

Tunnistetaan mitä tietoja ja toimintoja tarvitaan rajapinnan kautta. Tavoitteena on muodostaa selkeä kuva integraation hyödyistä ja tavoitteista.  
 

Määrittely

Luodaan dokumentaatio integraation toteuttamiseksi. Määritellään rajapinnan tietomallit, toiminnallisuudet ja turvallisuusvaatimukset. Tämä vaihe varmistaa, että kaikki osapuolet ovat samalla sivulla teknisistä yksityiskohdista.


Testaus

Varmistetaan, että integraatio toimii suunnitellusti ja vastaa määrittelyissä asetettuja vaatimuksia. Suoritetaan teknisiä ja käyttäjätestauksia. Testaus varmistaa integraation luotettavuuden ja suorituskyvyn ennen käyttöönottoa.

Käyttöönotto

Siirretään integraatio tuotantoympäristöön. Tarjotaan koulutus ja tukimateriaali käyttäjille. Seurataan integraation suorituskykyä. Tavoitteena on varmistaa, että järjestelmä toimii saumattomasti ja täyttää liiketoiminnan vaatimukset.


GLS Finland

Kytke varastonhallinta suoraan GLS-rahdinkuljettajaan. Tulosta rahtikirjat ja siirrä tiedot tarvittavista kuljetuksista automaattisesti GLS:lle.

Suomi.fi

Käytä Suomi.fi-tunnistusta käyttäjien kirjautumiseen ja rekisteröintiin. Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnolle tarkoitettu tunnistuspalvelu, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen vahvasti suomalaisilla tunnistusvälineillä.

Apix verkkolaskut

 Apix-integraatio mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen saumattomasti ja automaattisesti.