Futural Skills

 
 

Demo Ohjeet Tilaa Skills

Futural Skills on mobiilipohjainen työkalu, jolla osaamisen kehittyminen tehdään helposti näkyväksi. Se on alunperin kehitetty ammatillisen käytännön osaamisen seurantaan, mutta se soveltuu myös muille opetusasteille. Futural Skillsin avulla voidaan myös seurata yrityksen henkilöstön osaamisen kehittymistä.  

Futural Skills valittiin vuoden e-oppimisratkaisuksi eEemeli 2018 -kilpailussa. Tuomaristo arvioi ratkaisua mm. näin: “Työkalu mahdollistaa oman osaamisen kehittymisen vaivattoman dokumentoinnin. Se huomioi erilaiset oppijat sekä monipuolisten käyttömahdollisuuksiensa että yksilöllistettävien tavoitteiden  
kautta. Tuote luo jatkuvan vuorovaikutuskanavan opiskelijan, opettajien ja työpaikkaohjaajien välille.”  

Futural Skills muodostaa oppimistavoitteista visuaalisen kartan, joka paloittelee osaamisen kehittymissuunnitelman visuaalisesti isoista kokonaisuuksista pienempiin, seurattaviin osiin. Rakenteet voidaan tuoda suoralla integraatiolla OPH:n ePerusteista tai räätälöidä organisaation tarpeiden mukaiseksi. Ammatillisessa oppimisessa rakenteet muodostuvat tutkinnoista, tutkinnon osista ja ammattitaitovaatimuksista mukaan lukien yhteiset tutkinnon osat ja muiden tutkintojen osat.   

Osaamisen kehittymissuunnitelmaan valitaan yleisistä sisällöistä juuri kyseiseille oppijalle sopivat kokonaisuudet ja muodostetaan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma eli Hoks. Oppija kerryttää osoituksia osaamisestaan ottamalla tekemistään töistä kuvia tai luomalla tiedostoja ja lataa ne lyhyen selosteen kanssa opettajalle/ohjaajalle nähtäväksi. Järjestelmään voidaan tuoda osaamisen osoituksia myös suoraan verkko-oppimisympäristöistä kuten Moodlesta. Ohjaaja hyväksyy suoritukset.   

Opiskelijan opintopolkua voivat seurata ja tukea myös muut toimijat: Työpaikkaohjaaja voidaan kytkeä niihin toimintoihin, joita oppija harjoittelee hänen ohjauksessaan. Tarvittaessa kuraattori, opinto-ohjaaja tai muu tukiorganisaatio voidaan kytkeä oppijan ohjaajiksi.  

Futural Skills -järjestelmä rekisteröi kaiken oppimisen, tapahtuipa se sitten koulussa, työpaikalla tai vapaa-ajalla. Järjestelmän käyttö onnistuu helposti puhelimella, tietokoneella tai tabletilla ilman erillistä sovellusta. Futural Skills on täysin reaaliaikainen ja mahdollistaa tehokkaan vuorovaikutuksen opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä.    

Osaamissuunnitelman mittareista on helposti nähtävissä, missä vaiheessa opiskelu ja osaamisen kehittyminen ovat. Oppija näkee selkeästi oman etenemisensä. Ohjaaja voi tarkastella yksittäisen opiskelijan etenemistä ja  koko ryhmän suorituksia. Oppija voi koostaa tekemistään töistä portfolion, jossa osaaminen näkyy konkreettisessa muodossa. Oppija voi myös tuottaa CV:n, joka näyttää perustietojen lisäksi opinnoissa kerrytettyä osaamista.

Futural Skills on yhteensopiva Moodlen osaamisperustaisen oppimisen kanssa. Järjestelmän voi hankkia ja ottaa käyttöön itsenäisenä toimintonaan tai integroituna Moodleen.   

Futural Skills voidaan liittää osaksi oppimisen ja osaamisen kehittämisen kokonaisuutta, jota kehitetään Mediamaisterin ja Tawastan yhteistyönä.

Yksilöllinen opintopolku

 • Oppija hahmottaa henkilökohtaisen opintopolkunsa ja etenemisensä sillä

 • Oppijan ammatti-identiteetti kehittyy ja motivaatio oppimiseen kasvaa, kun osaaminen näkyy konkreettisesti

 • Seuranta ei keskity läsnäoloon vaan oppimistuloksiin

 • Eri ympäristöissä hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana opintoja

 • Opiskelija voi suunnitella näyttöjä jo opintojen alkuvaiheessa ja opiskeluprosessin aikana

 • Nopea ja itsenäinen oppija etenee nopeammin ja enemmän ohjausta tarvitseva voi edetä omaan tahtiinsa

Osaamisperustainen ohjaaminen

 • Kaikki osaaminen rekisteröidään ja voidaan hyödyntää myöhemmin 

 • Arviointi helpottuu, kun osaaminen esitetään konkreettisessa muodossa 

 • Ohjaaja keskittyy ohjaamaan tukea tarvitsevia 

 • Yksilöllinen ohjaus on mahdollista, kun kokonaisuus pysyy hallinnassa 

 • Ohjaaja havaitsee opiskelijan heikoimmat ja vahvimmat osaamisalueet paremmin 

 • Yksilöllisten oppimistavoitteiden määritys helpottuu 

 • Ohjaaja voi kuitata kerralla monta suoritusta helposti ja nopeasti

Työelämäyhteistyö

 • Työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat seurata opiskelijan kehitystä samassa järjestelmässä

 • Opettaja pystyy seuraamaan työssäoppimisen etenemistä

 • Opiskelija voi osoittaa konkreettisesti osaamisensa portfolion avulla


Ota yhteyttä

Futural EDU

 
 

Futural Edu on oppilaitosten kanssa yhteistyönä kehitetty, moderni oppimisen ja oppilashallinnon työkalu, joka laittaa opiskelijan keskiöön.  Se perustuu OpenEducat -järjestelmään, joka puolestaan pohjautuu avoimen lähdekoodin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmään. Futural Edu on täysin yhteensopiva muiden Futural-tuotteiden kanssa. Suomen eOppimiskeskus r.y. palkitsi Futural Edulla tehdyn ratkaisun vuoden 2021 eEemeli-finalistina Oppimisen ekosysteemi-sarjassa.

Futural Edu on tarkoitettu pienen/keskikokoisen oppilaitos- tai koulutustoiminnan hallinnointiin. Se kytkeytyy saumattomasti Futural Skills -järjestelmään, jossa hallitaan visuaalisesti opiskelijan henkilökohtaista oppimispolkua. Toiminnan keskiössä on opiskelija. Järjestelmä on yksinkertainen, helppokäyttöinen ja selainpohjainen. Opiskelija, opettaja ja huoltaja käyttävät järjestelmää web-portaalin kautta. 
 
Futural Edu -järjestelmän avulla voidaan järjestää myös maksullista koulutusta. Siihen voidaan kytkeä Futural ERP-toimintoja kuten asiakkuuksien hallinta, laskutus, sähköpostimarkkinointi ja palautekyselyt. Koulutusten myynti voidaan hoitaa Futural Store-verkkokaupan avulla. Oppilaitoksen tai koulutusorganisaation julkiset sivut voidaan hallinnoida myös samassa ympäristössä Futural WWW -järjestelmän avulla.
 

Toiminnallisuuksia

 • Oppilastietojen hallinta

 • Opetushenkilöstön hallinta

 • Huoltajien kytkeminen oppilaisiin

 • Oppilasryhmien hallinta

 • Luokkatilat ja niihin liittyvät laitteistot

 • Kurssit, toteutukset ja osaamistavoitteet

 • Henkilökohtaistettu opintosuunnitelma

 • Arviointi

 • Näytön suunnittelu ja arviointi

 • Opintorekisteriotteet, todistukset

 • Pedagogiset asiakirjat

 • Lukujärjestykset

 • Oppilaiden ja huoltajien portaali

 • ADFS-integraatio

 • Moodle-integraatio

 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toiminnot:

  • Työpaikkaohjaajien hallinnointi

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sopimusten hallinta

  • Työpaikkaohjaajan kanssa viestintä


Ota yhteyttä 

Futurality

Futurality on pk-yrityksen perustamiseen ja käytännön toimintaan valmentava eYritys, jossa työvälineinä toimivat Futural ERP -toiminnanohjausjärjestelmä ja virtuaalinen liiketoimintaympäristö.
Oppijat perustavat ympäristöön kuvitteellisia eYrityksiä, jotka käyvät kauppaa toisten oppijoiden ja muiden ympäristön yritysten kanssa ja hallinnoivat omaa liiketoimintaansa. Pelinomainen yritysympäristö sopii esimerkiksi korkeakouluihin simuloimaan yritysmarkkinoita. Tuotetta on pilotoitu ja kehitetty yhdessä Tampereen Teknillisen yliopiston kanssa.

Virtuaaliyrityksen työkalut ja palvelut 

 • Toiminnanohjausjärjestelmä

 • Verkkokauppa

 • Toimitilavuokraus

 • Tietoliikenneyhteydet

 • Energialiikelaitos

 • Logistiikka

 • Vakuutukset

 • Työterveys

Opi tekemällä

Yritystoiminnan haasteet muuttuvat jatkuvasti. Tulevaisuuden osaajan pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja hallitsemaan kokonaisuuksia. Asioita pitää osata ymmärtää ja sisäistää, ei vain oppia ulkoa. Työelämässä arvostetaan osaamisen lisäksi kykyä hankkia jatkuvasti uutta tietoa ja kykyä soveltaa tietoja käytännössä. Näiden taitojen saavuttaminen onnistuu käytännönläheisellä tekemisellä, johon tarjoamme työkalun.

Keskity olennaiseen

Visiomme on, että opettajat ja ohjaajat toimivat seuraajan roolissa, kun opiskelijat harjoittavat oppimista syventäviä liiketoiminnan osa-alueita eYrityksessä. eYritys on suunniteltu skaalautumaan kaikille päätteille. Sitä voi käyttää pelkän toiminnanohjausjärjestelmän käytön opiskeluun tai tutustua laajemmin liiketoiminnan eri osa-alueisiin.


Ota yhteyttä