Opintojen alkuvaiheessa opiskelijan kanssa tehdään Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. 

Hoksin laadinnan yhteydessä opiskelija oppii tuntemaan tutkintonsa perusteet ja ammattitaitovaatimukset. Aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja hoks-keskustelussa sovitaan osaamisen hankkimisesta tutkinnon perusteisiin peilaten. Sovitut tiedot tallennettaan järjestelmään ja lopuksi sekä opettaja että opiskelija hyväksyvät Hoks-dokumentin.

Tutkinnon rakenne ja sisältö - opiskeltavat asiat

Tutkinnot-valikon alta löytyy tutkinnon rakenne eli tutkintonäkymä.Tutkinnon osat -laatikkoa klikkaamalla näkyy opintoihin liitetyt ammatilliset tutkinnon osat. Tutkinnon osien määrä lisääntyy, kun sovitaan valinnaisten tutkinnon osien suorittamisesta. 

Yhteiset tutkinnon osat -laatikkoa klikkaamalla pääsee katsomaan Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen, Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen alta löytyviä yhteisten tutkinnon osien osa-alueita.  

Mikäli tutkintoon on sisällytetty tutkinnon osia muusta kuin omasta tutkinnosta, ne näkyvät Muiden tutkintojen osat -laatikon alta.
Mikäli tutkintoon on sisällytetty aiemmin suoritettuja Korkeakoulu- tai lukio-opintoja, ne näkyvät Muut opinnot -laatikon alta.

Opiskeluoikeuden tiedot ja hoksin hyväksyntä

Tutkintonäkymän yläreunasta löytyvän hammasrattaan takana on valinta Opiskeluoikeudet, jota painamalla pääsee tarkistelemaan sinusta järjestelmään tallennettuja tietoja.   Sivun otsikon alta löytyvästä valikosta näkee erilaisia opiskeluusi liittyviä tietoja. Luvat-valikosta näkee, mitä lupia opiskelija on antanut oppilaitokselle erilaisiin asioihin liittyen. 
Hoksissa sovitut asiat on koottu Hoks-lomakkeelle, johon pääsee HOKS-valikkoa klikkaamalla.Tarkista Hoks-lomakkeen tiedot ja paina lomakkeen alalaidasta löytyvää Hyväksy-nappia. Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tulostaa Opintosuoritusote-valikon alta. 

Katselukerrat
1 Katselukertoja yhteensä
1 Jäsenten katselukerrat
856 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.