Futural Society

Ohjeet

Järjestöjen perustoimintoja ovat kattavan jäsenrekisterin ylläpitäminen ja varainhankinta. Futural Societyn avulla jäsenrekisteri, asiakkaat ja yhteistyökumppanit päivittyvät helposti ja reaaliaikaisesti yhteen järjestelmään.  Järjestelmä on Odoo-pohjainen, avoimen lähdekoodin tehokas ja monipuolinen kokonaisratkaisu järjestötoiminnan hallinnoinnin tehostamiseksi.

Jäsenmaksulaskutus hoituu vaivattomasti sekä massatoimintona että yksittäin. Laskut voidaan lähettää suoraan järjestelmästä sähköpostitse tai hyödyntää Apix-verkkolaskuintegraatiota ja tulostuspalvelua. Laskutiedot voidaan myös tarvittaessa siirtää integraation avulla erilliseen taloushallinnon järjestelmään. Jäsentietojen luokittelu ja tilastointi on helppoa.

Helppokäyttöisten sähköpostimarkkinointitoimintojen avulla jäsenille ja yhteistyökumppaneille voidaan lähettää kohdistettuja tiedotteita ja markkinointia. CRM-toiminnot auttavat pitämään yhteistyökumppaneihin liittyvän viestinnän ja toiminnot ajan tasalla.

Järjestöt yhdistävät tietystä aihepiiristä kiinnostuneita ihmisiä. Futural Society koostaa ihmisten osaamisen, kiinnostuksen aiheet ja kokemukset erilaisista aihepiireistä yhteen paikkaan, jossa osaajat voivat hallinnoida itseensä liittyvää tietoa. Järjestö pystyy nopeasti hakemaan sopivat osaajat erilaisiin tarpeisiin sekä tuottamaan yhteenvetoja ja raportteja osaamisesta. 

Usein järjestöjen toimintaan kuuluu myös koulutusta. Futural Societyn avulla järjestö voi hallinnoida itse tuottamiaan koulutustapahtumia ja niihin osallistuvia ihmisiä. Koulutuksia voidaan markkinoida verkossa, jonka kautta osallistujat voivat ilmoittautua ja tarvittaessa maksaa koulutuksen etukäteen. Koulutuksista syntyvä osaaminen saadaan talteen osaajarekisteriin. Koulutuksista ja muusta toiminnasta voidaan kerätä palautetta ja koostaa siitä erilaisia tilastoja ja raportteja.

Järjestöt voivat myös myydä toimintaansa liittyviä tuotteita kuten paitoja, kirjallisuutta tai harrastusvälineitä. Futural-verkkokaupan avulla myynti hoituu helposti yhdessä järjestelmässä. Verkkokaupan ostot voidaan ohjata maksettavaksi joko laskulla tai verkkomaksuna. Laskutustieto koostetaan samaan paikkaan muun laskutuksen kanssa.

Lisäksi järjestelmään on liitettävissä kaikki yrityksen toiminnanohjaukseen liittyvät kokonaisuudet projektinhallinnasta varastologistiikkaan ja valmistukseen.

Futural ERPillä kaikki järjestön, yhteisön tai organisaation tärkeä data säilyy yhdessä paikassa pilvipalvelussa, jossa tiedonkulku on nopeaa ja asiat pysyvät järjestyksessä.

Futural Societyn käyttö on vaivatonta ja järjestelmän ominaisuudet automatisoivat osan hallinnoinnista, jolloin aikaa jää varsinaiseen järjestötoimintaan. 


Ota yhteyttä

Futural WWW

Verkkosivut ovat yleensä ensimmäinen vaikutelma, jonka yritys itsestään viestii, joten toimivuudella ja miellyttävällä asemoinnilla on väliä. Toisaalta merkittävä osa verkkosivujen sisällöstä liittyy suoraan organisaation prosesseihin ja muuhun tietoon. Tietojen ylläpito monessa erillisessä järjestelmässä on työlästä.

Lue lisää...

Ota yhteyttä 

Futural Event