Futural ERP

Demo Ohjeet

Futural ERP on helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla yrityksessä pidetään kaikki langat käsissä ja päivittäinen arki järjestyksessä. Kaikki yritykselle tärkeimmät toiminnot myynnistä laskutukseen ja taloushallinnosta verkkopalveluihin hoituvat yhdellä selainpohjaisella järjestelmällä pilvipalveluna. Järjestelmän ytimessä ovat asiakkuuksien ja toimittajien hallinta sekä tilaus-toimitusketju. Peruskokonaisuuteen liitetään tarpeen mukaan esimerkiksi projektiliiketoiminnan, tuotannollisen toiminnan ja varastologistiikan moduleita.

Tiedot tallennetaan ja säilytetään selkeästi yhdessä paikassa, josta niitä hyödynnetään kaikkeen liiketoimintaan. Asiakkuuksien, tuotteiden ja projektien elinkaarta voidaan seurata alusta loppuun saakka helposti eri näkökulmista. Raportointi hoituu joustavasti käyttäjän määrittelemin ehdoin joko listamuotoon, pivot-taulukoiksi tai graafiseksi esitykseksi. Tietoja voidaan helposti siirtää esimerkiksi excel- ja csv-muodossa sekä järjestelmään että sieltä ulos. 

Organisaatiossa voi olla käytössä monia eri tietojärjestelmiä. Tällöin kannattaa optimoida järjestelmien käyttö ja hyödyntää integrointimahdollisuuksia järjestelmien välillä. Teknistä tietoa kuten tuoterakenteita voidaan noutaa suunnittelujärjestelmistä. 

Taloushallinto voi olla ulkoistettu tilitoimistolle, jolloin taloushallinnon toimintoja tehdään erillisessä järjestelmässä. Futural ERP on integroitavissa saumattomasti esimerkiksi Procountor-järjestelmään. Toisaalta taloushallinnon käyttöön löytyy myös integraatioita pankkeihin ja verkkolaskutusjärjestelmiin. Käyttäjähallinnassa voidaan hyödyntää AD-integraatiota. 

Edut 

 • Pilvipohjainen - otettavissa nopeasti käyttöön

 • Modulaarinen ja räätälöitävissä - joustavasti muokattavissa ja laajennettavissa

 • Helppokäyttöinen

 • Kustannustehokas – ei lisenssimaksuja

 • Jatkuvasti kehittyvä - kansainväliset kehittäjäyhteisöt

Toiminnot

Perustoiminnallisuudet 

 • Asiakkaat 

 •  Toimittajat 

 •  Tuotteet 

 •  Tilaus-toimitusketju ja muut myyntitoiminnot 

 •  Hankintatoimi ja osto 

 •  Laskutus 

 •  Taloushallinto ja kirjanpito 

 •  Raportit 

 •  HR

Lisätoiminnallisuudet

 • Projektinhallinta

 • CRM

 • Sähköinen markkinointi ja uutiskirjeet

 • Palautekyselyt

 • Sähköinen laskutus

 • Pankkiyhteydet 

 • Kulukorvaustoiminnot

 • Helpdesk

 • Moniyritystuki 

 • Procountor-integraatio

 • Apix-integraatio

 • ADFS-integraatio

 • suunnittelujärjestelmäintegraatiot

 • Järjestöjen toiminnot

  • Jäsenrekisteri

  • Koulutuksen ja osaamisen hallinta

Lisätietoja ominaisuuksista ohjesivustoltamme.

Tutustu

Demo on suuntaa antava ja viitteellinen, ei valmis ratkaisu.
Demon avulla on helposti havaittavissa järjestelmän laajat mahdollisuudet.

Ota yhteyttä

Futural WWW

Verkkosivut ovat yleensä ensimmäinen vaikutelma, jonka yritys itsestään viestii, joten toimivuudella ja miellyttävällä asemoinnilla on väliä. Toisaalta merkittävä osa verkkosivujen sisällöstä liittyy suoraan organisaation prosesseihin ja muuhun tietoon. Tietojen ylläpito monessa erillisessä järjestelmässä on työlästä.

Futural WWW mahdollistaa verkkosivujen ylläpidon samassa järjestelmässä muun operatiivisen toiminnan kanssa. Yhden järjestelmän avulla voidaan räätälöidä sisäisistä tiedoista sekä julkisesti näytettäviä raportteja että extranet-toiminnallisuuksia, joissa yhteistyökumppanit voivat kirjautua web-käyttöliittymän kautta katselemaan rajattua tietoa, kuten omia tilauksiaan, käymiään koulutuksia tai organisaationsa helpdesk-pyyntöjen tilaa.

Ota yhteyttä

Futural Store

Ohjeet

Verkkokauppa on nykyaikainen asiakaskohtaamisen kanava. Niin kuluttajat kuin yrityksetkin tekevät ostopäätöksensä yhä yleisemmin verkossa. Ostamisen ja saatavuuden tarkistamisen lisäksi verkkokauppa helpottaa asiakkaan ja yrityksen välistä kommunikointia ja esittelee tuotetiedot selkeästi. Verkkokaupan avoimet hinnastot ja yrityksen muu näkyvyys verkossa nostavat statusta markkinoilla ja saavat verkkoshoppailijan tekemään nopeampia hankintapäätöksiä.

Futural-tuoteperheen verkkokaupat toteutetaan joko Odoo- tai Magento-pohjaisesti avoimen lähdekoodin ratkaisuna. Magento on monipuolinen ja laajasti käytetty verkkokauppa-alusta, joka soveltuu erinomaisesti itsenäiseksi verkkokaupparatkaisuksi. Ratkaisumme on myös joustavasti integroitavissa eri verkko-oppimisympäristöihin kuten Moodleen.

Jos organisaation muita toimintoja hallinnoidaan Futural -tuoteperheen järjestelmällä, verkkokauppa kannattaa integroida suoraan niihin ja Odoo-teknologiaan. Tällöin verkkokaupan tietoja hallinnoidaan suoraan Futural ERP-järjestelmän tuote- ja asiakasrekisterissä. Laskutus- ja maksutieto liittyvät saumattomasti muuhun prosessiin. Myytävät koulutukset tulevat automaattisesti osaksi Futural Edu -koulutuksenhallintajärjestelmää.

Verkkokaupan kaikki toiminnot voidaan käsitellä tehokkaasti ja vaivattomasti selainta käyttäen ilman erillisiä asennuksia. Verkkokaupan ulkoasu räätälöidään korostamaan asiakkaan imagoa ja tukemaan jo olemassa olevaa tai uutta ilmettä. Monikaupparatkaisussa eri verkkokauppanäkymille voidaan toteuttaa omat yksilölliset sisältönsä yhdistettynä yhtenäiseen pohjaan.

Tutustu

 • Magento-pohjainen verkkokauppa-demo löytyy täältä.  

 • Odoo-pohjainen verkkokauppa-demo löytyy täältä.

Ota yhteyttä