Hallintapaneeli

105 katselukerrat
0 Tykkäykset
0 0

Hallinnoija-/ylläpitäjä-roolissa käyttäjä pääsee Skillsin hallintapaneeliin, josta hänen on mahdollista tarkastella opiskelijoille ja opettajille näkyvää tietoa. Hallinnoijat voivat tarkastella tutkintojen rakenteita, mitä ePerusteista on noudettu. Hallinnoijat pystyvät myös hallitsemaan järjestelmän opetusryhmiä ja käyttäjiä.

Hallintapaneeli löytyy valikosta Skills.


Suoritteet-valikon alla käsitellään suoritteisiin liittyvää tietoa, mihin sisältyy opiskelijan suoritteet, opetussuunnitelmat ja oppimispäiväkirjamerkinnät. 

 • Opiskelijan suoritteissa on jokaisen opiskelijan tekemiä palautuksia tiettyyn ammattitaitovaatimukseen sekä tieto siitä, missä vaiheessa mikäkin ammattitaitovaatimus on.

 • Opetussuunnitelmat määrittelevät opiskelijoiden tutkintojen rakenteen; mikä tutkinto heillä on valittuna, mitkä tutkinnon osat muista tutkinnoista heille näkyvät, mitä YTOja on valittuna yms.

 • Oppimispäiväkirjamerkinnät on vastaavasti yksi tapa tehdä suorituksia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Oppimispäiväkirjoilla opiskelijat voivat vapaamuotoisena tekstinä kertoa suorituksensa etenemisestä ja viitata ammattitaitovaatimuksiin mihin merkintä tuottaa osaamista tutkinnon osan sisällä.

Tutkintorakenne-valikossa käsitellään tutkintojen rakenteet. Tähän sisältyvät sekä ePerusteista automaattisesti noudetut tutkinnot sekä näistä erillään olevat tutkintorakenteet. Tutkintorakenne -valikon alla on jaoteltu rakenne tutkintoihin, tutkinnon osiin, ammattitaitovaatimuksiin, yhteisiin tutkinnon osiin ja yhteisen tutkinnon osan osa-alueisiin.

CV -valikko sisältää opiskelijoiden CV:ihin liittyvät kieliosaamiset, työkokemukset sekä aiemmat koulutukset.
Moodle -valikko sisältää tiedot Moodlesta siirretyistä suorituksista. Kun Moodlesta kirjataan suorite Skillsiin, tallentuu valikon alle Moodle kompetenssit -kohtaan siitä viesti. Tämän lisäksi viesti menee automaattisesti myös oikean ammattitaitovaatimuksen alle viestiketjuun.

Asetukset -valikon kautta voidaan hallita ja tarkastella ammattitaitovaatimusten tunnisteita, ohjaajan palautteita ja palautetyyppejä, ryhmiä ja käyttäjiä.

 • Ohjaajan palautteissa nähdään kaikki työpaikkaohjaajilta tullut palaute, tieto siitä koska palaute on annettu, kehen opiskelijaan se liittyy ja kenelle opettajille palaute on mennyt.

 • Ryhmien hallinnassa voidaan määrittää ryhmien nimet ja tunnisteet, onko ryhmä aktiivinen, ja liittää niille liittyvät opettajat (käyttäjät).

 • Käyttäjähallinnassa voidaan hallita järjestelmän käyttäjiä ja esimerkiksi liittää heitä ryhmiin. Ohje: Käyttäjähallinta


Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this infographic by email!

Upota verkkosivuillesi

Hallinnoija-/ylläpitäjä-roolissa käyttäjä pääsee Skillsin hallintapaneeliin, josta hänen on mahdollista tarkastella opiskelijoille ja opettajille näkyvää tietoa. Hallinnoijat voivat tarkastella tutkintojen rakenteita, mitä ePerusteista on noudettu. Hallinnoijat pystyvät myös hallitsemaan järjestelmän opetusryhmiä ja käyttäjiä.

Hallintapaneeli löytyy valikosta Skills.

**Suoritteet**-valikon alla käsitellään suoritteisiin liittyvää tietoa, mihin sisältyy opiskelijan suoritteet, opetussuunnitelmat ja oppimispäiväkirjamerkinnät.

Opiskelijan suoritteissa on jokaisen opiskelijan tekemiä palautuksia tiettyyn ammattitaitovaatimukseen sekä tieto siitä, missä vaiheessa mikäkin ammattitaitovaatimus on.

Opetussuunnitelmat määrittelevät opiskelijoiden tutkintojen rakenteen; mikä tutkinto heillä on valittuna, mitkä tutkinnon osat muista tutkinnoista heille näkyvät, mitä YTOja on valittuna yms.

Oppimispäiväkirjamerkinnät on vastaavasti yksi tapa tehdä suorituksia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Oppimispäiväkirjoilla opiskelijat voivat vapaamuotoisena tekstinä kertoa suorituksensa etenemisestä ja viitata ammattitaitovaatimuksiin mihin merkintä tuottaa osaamista tutkinnon osan sisällä.

** Tutkintorakenne ** -valikossa käsitellään tutkintojen rakenteet. Tähän sisältyvät sekä ePerusteista automaattisesti noudetut tutkinnot sekä näistä erillään olevat tutkintorakenteet. Tutkintorakenne -valikon alla on jaoteltu rakenne tutkintoihin, tutkinnon osiin, ammattitaitovaatimuksiin, yhteisiin tutkinnon osiin ja yhteisen tutkinnon osan osa-alueisiin.

*CV *-valikko sisältää opiskelijoiden CV:ihin liittyvät kieliosaamiset, työkokemukset sekä aiemmat koulutukset. *Moodle* -valikko sisältää tiedot Moodlesta siirretyistä suorituksista. Kun Moodlesta kirjataan suorite Skillsiin, tallentuu valikon alle Moodle kompetenssit -kohtaan siitä viesti. Tämän lisäksi viesti menee automaattisesti myös oikean ammattitaitovaatimuksen alle viestiketjuun. * Asetukset  * -valikon kautta voidaan hallita ja tarkastella ammattitaitovaatimusten tunnisteita, ohjaajan palautteita ja palautetyyppejä, ryhmiä ja käyttäjiä.

Ohjaajan palautteissa nähdään kaikki työpaikkaohjaajilta tullut palaute, tieto siitä koska palaute on annettu, kehen opiskelijaan se liittyy ja kenelle opettajille palaute on mennyt.

Ryhmien hallinnassa voidaan määrittää ryhmien nimet ja tunnisteet, onko ryhmä aktiivinen, ja liittää niille liittyvät opettajat (käyttäjät).

Käyttäjähallinnassa voidaan hallita järjestelmän käyttäjiä ja esimerkiksi liittää heitä ryhmiin. Ohje: Käyttäjähallinta [1]

[1] https://futural.fi/slides/slide/kayttajahallinta-31

Katselukerrat

 • 105 Total Views
 • 105 Website Views
 • 0 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+