Skillsin ammattitaitovaatimuksia kutsutaan Moodlessa pätevyyksiksi (competences).  Pätevyydet ladataan integraatiolla Skillsin puolelta Moodleen hallinnoitsijoiden toimesta. Tietoja päteyyvyyksien eli ammattitaitovaatimusten hankkimisesta siirretään Moodlesta Skillsiin, kun opiskelija suorittaa Moodlen aktiviteetteja/aineistoja hyväksytysti.

        Jotta opiskelijan suoritus siirtyy Moodlesta Skillsiin, kurssilla pitää olla käytössä suoritusten seuranta.(Näet tämän kurssin asetuksissa kohdassa “suoritusten seuranta”).

        Pätevyyksien kytkeminen kurssiin

        Ensin määritellään, mitä pätevyyksiä/ammattitaitovaatimuksia kyseisellä kurssilla voi hankkia. 
        Avaa Moodlen kurssi editointitilaan ja valitse Asetukset -> Pätevyydet.

        Macintosh HD:Users:karoliinan:Dropbox:Screenshots:Screenshot 2018-03-18 19.09.50.png

        Paina nappia “lisää pätevyydet kurssille”.


        Valitse listasta kurssilla saavutettavat pätevyydet eli osaamiset. Voit valita monta kerrallaan.
        Paina lopuksi nappia “lisää”.

        Pätevyyden liittäminen tehtävään (aktiviteettiin tai aineistoon)

        Muokkaa aktiviteettia tai aineistoa ja mene kohtaan osaamisen edistyminen.


        Määrittele kentässä “suoritusten seuranta”, millä perusteella kyseinen tehtävä katsotaan suoritetuksi:
        opiskelija voi itse merkitä sen suoritetuksi TAI tehtävä merkitään suoritetuksi, kun ehdot täyttyvät. 

        Eri aineisto- ja tehtävätyypeissä on erilaisia suorituskriteerejä, esim.  

        • Tehtävä voidaan katsoa suoritetuksi, kun jotakin on palautettu tai vaatia arvosana. Arvosanalle voidaan laittaa vähimmäisraja tehtävän sisällä kohdassa “arviointi”. 

        • Tentti toimii samankaltaisesti.

        • Keskustelualueelle voidaan asettaa vähimmäismäärä keskustelunavauksia, kommentteja tai myös arviointikriteeri.

        • Minimissään suoritus voi olla vain se, että kyseinen aineisto on klikattu auki (esim. linkki, sivu, jne.)

        Määrittele sitten, miten osaaminen syntyy, kohdassa “Pätevyydet”:


        • Valitse kurssille määritellyistä pätevyyksistä se (tai ne), joita tehtävä synnyttää kohdassa “course competencies”.

        • Valitse kenttään “upon activity completion” alasvetovalikosta

         • Lisää todiste -> tieto suorituksesta menee Skillsin ammattitaitovaatimuslaatikon palautusketjuun. Jos ammattitaitovaatimus on sarakkeessa "Aloittamatta", siirretään kohtaan "Tekeillä".

         • Lähetä arvioitavaksi -> tieto suorituksesta menee Skillsin ammattitaitovaatimuslaatikon palautusketjuun. Ammattitaitovaatimus siirtyy sarakkeeseen "Hyväksyntä", jos se on sarakkeessa "Aloittamatta" tai "Tekeillä".

         • Merkitse valmiiksi -> tieto suorituksesta menee Skillsin ammattitaitovaatimuslaatikon palautusketjuun ja  ja ammattitaitovaatimuslaatikko siirtyy kyseisen tilan loppuun.

          • Huom! Skillsin puolella on asetus "Hyväksy ammattitaitovaatimus", joka siirtää ammattitaitovaatimukset täysin loppuun asti ammatillisissa ("Näyttö" + "Hyväksytty"), kun Moodlesta tulee viesti.  YTOissa tämä kuittaa ammattitaitovaatimuksen valmiiksi.


        Opiskelija suorittaa aktiviteetteja normaalisti Moodlessa. Kun hän on suorittanut jonkin aktiviteetin yllä määritellyt kriteerit täyttävästi, suorituksesta tulee merkintä Skillsiin.
         


        Katselukerrat
        60 Katselukertoja yhteensä
        60 Jäsenten katselukerrat
        1029 Julkiset katselukerrat
        Jaa sosiaalisessa mediassa
        Jaa linkki
        Jaa sähköpostitse

        Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.