Tutkinnon perusteissa (ePerusteissa) on otettu käyttöön ammattitaitovaatimusten kooditus sekä uusi käsite kohdealueet uusissa tutkinnoissa. Kaikissa uusissa tutkinnoissa kohdealueet eivät ole vielä käytössä, mutta osassa ne ovat. Yksi tällaisista tutkinnoista on Puutarha-alan perustutkinto (1.1.2021 alkaen):

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6942140/reformi/tutkinnonosat/6940861


Kuvassa punaisella on rengastettu kohdealue ja sen alla sinisellä rengastettu ammattitaitovaatimukset. ePerusteet-integraatioon tehtiin muutos, joka mahdollistaa tutkintojen lataamisen kahdella eri tavalla

1. Ammattitaitovaatimukset tehtävälaatikoina (vanha toimintamalli)
2.
Kohdealueet tehtävälaatikkoina (uusi malli)

Vanhaan toimintamalliin liittyi se ongelma, että osassa tutkinnoista ammattitaitovaatimusten lukumäärä on noussut voimakkaasti (yli 50 kpl) ja tämä tekee tehtävälaatikoiden käsittelystä opiskelijoilla ja opettajilla haastavaa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi kehitettiin kohdealueisiin perustuvat tehtävälaatikot, sillä kohdealueita yhdessä tutkinnon osassa on hallittava määrä (alle 10 kpl). Opettajalta kysytään tutkintoa ladatessa halutaanko tehtävälaatikoina käyttää kohdealueita vai ammattitaitovaatimuksia ja aina tutkintokohtaisesti opettaja voi kertoa miten toimitaan.

Jos opettaja lataa tutkinnon käyttäen kohdealueita tehtävälaatikoina, tehdään tehtävälaatikot Skillsiin niiden pohjalta ja tallennetaan ammattitaitovaatimukset tämän sisälle omina rivitietoinaan.


Punaisella jälleen korostettu kohdealue (josta tehtävälaatikko tehty) ja sinisellä tuotu ammattitaitovaatimusrivit. Uudessa mallissa opiskelija voi merkata rivejä tehdyksi sitä mukaan kun hän edistää tehtävälaatikon suoritusta (Tehty -sarake oikeassa reunassa). Aina kun opiskelija merkitsee rivin tehdyksi, siitä kirjataan viesti tehtävälaatikon viestiketjuun.

Katselukerrat
0 Katselukertoja yhteensä
0 Jäsenten katselukerrat
0 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.