Järjestelmässä opettajat ja opiskelijat navigoivat hieman eri lailla. Opettajat navigoivat järjestelmässä ryhmien ja opiskelijoiden kautta, ja opiskelijat vastaavasti tutkintojen kautta.

Opettajat

Kun opettaja kirjautuu sisään, hän näkee ryhmät, joissa hän toimii opettajana.

Klikkaamalla ryhmää, pääset siirtymään ryhmän opiskelijoihin.


Opiskelijat-näkymässä nähdään kaikki ryhmään kuuluvat opiskelijat ja heidän etenemisensä. Opiskelijan kortin alareunassa näkyy opiskelijan viimeisin sisäänkirjautuminen.

Valitse opiskelija klikkaamalla opiskelijan nimeä. 


Nyt näet kyseisen opiskelijan tutkinnon rakenteen: tutkinnon osat, yhteiset tutkintojen osat ja mahdolliset muiden tutkintojen osat. (Jos opiskelijalle on liitetty useampi tutkinto, valitaan ensin tarkasteltava tutkinto ja sitten päästään alla olevaan näkymään)


  • Kortilla oleva puhekupla kertoo tutkinnon osaan liittyvien lukemattomien viestien/palautuksien määrän.

  • Kansiokuvake kertoo kaikkien viestien/palautuksien määrän.

  • Kortilla näkyy suoritettujen ammattitaitovaatimusten määrä jokaisessa tilassa (perusosaaminen, työpaikka, näyttö) suhteessa vaadittuihin, opiskelijalle valittuihin vaatimuksiin.

  • Kortin alareunan luvut kuvaavat opiskelijalle valittujen osaamispisteiden suhdetta (pakolliset + valinnaiset) tutkinnon suorittamiseen tarvittavaan määrään.

Opiskelijat

Opiskelijat navigoivat tutkintojen kautta.

Opiskelijat valitsevat ensin tutkinnon (jos niitä on enemmän kuin yksi) ja tämän jälkeen he näkevät kyseisen tutkinnon tutkinnon osat.


Klikkaamalla laatikkoa pääset porautumaan tutkinnon osiin.


Klikkaamalla tutkinnon osa -laatikkoa pääset tarkastelemaan tutkinnon osaan liittyviä ammattitaitovaatimuksia (eli tehtäviä, joita opiskelija suorittaa).


Jokainen laatikko on yksi ammattitaitovaatimus.

Yhteisissä tutkinnon osissa huutomerkki laatikon reunassa kuvastaa pakollista ammattitaitovaatimusta.

Osaamisen kertyminen

Osaamisen kertyminen on jaettu kolmeen eri tilaan. Tehtäväruudun väri kertoo, missä tilassa tehtävä on:

PERUSOSAAMINEN (punainen)
TYÖPAIKKA (tummansiniharmaa)
NÄYTTÖ (keltainen)

Tehtävillä (eli ammattitaitovaatimuksilla) on neljä vaihetta:

ALOITTAMATTA (aloittamatta)
KÄYNNISSÄ (opiskellaan parhaillaan)
HYVÄKSYNTÄ (tarkastuksessa)
HYVÄKSYTTY (näyttö suoritettu)

Tehtävät ovat aluksi tilan Perusosaaminen alussa (vasemmassa reunassa) ja niiden väri on punainen.

Kun opiskelija kirjaa ensimmäisen kerran suoritteita tehtävälle, tehtäväruutu siirtyy oikealle sarakkeen/vaiheen Käynnissä alle. Tehtävän voi myös itse siirtää tähän vaiheeseen ja tehdä palautuksia myöhemmin.

Kun tehtävä on siirretty vaiheeseen Hyväksyntä, niin se näkyy kyseisen sarakkeen/vaiheen alla jne.

Perusosaaminen-tilassa hyväksytty tehtävä siirtyy tilaan työpaikka ja palaa ruudun vasempaan reunaan Aloittamatta-vaiheeseen. Nyt ruudun väri on tummansiniharmaa kuvaamaan sen uutta tilaa.

Hyväksytty-vaiheessa ovat laatikot ovat ammattitaitovaatimuksia, jotka on suoritettu kokonaan, eli hyväksytty viimeisessä (=Näyttö) tilassa.

Katselukerrat
158 Katselukertoja yhteensä
158 Jäsenten katselukerrat
964 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.