Järjestelmässä on useimpiin moduuleihin koottu valmiita raportteja ylämenuun kohtaan "Raportointi". 


Raportit näyttävät tiedot yleensä suodatettuina ja/tai ryhmiteltyinä listoina, pivot-taulukkoina tai graafeina. Tällaisia raportteja on helppo muokata ja luoda myös itse. 

Jotkut raportit tuotetaan tulosteina, esimerkiksi kirjanpidon määrämuotoiset raportit. Näitä käyttäjä ei pysty muokkaamaan itse, vaan ne täytyy räätälöidä yrityksen tarpeisiin.

Raportointi taulukkomuodossa

Järjestelmässä useissa listausnäytöissä on mahdollisuus koota tietoa kuutiomalliseen (pivot)taulukkoon. 

Taulukko löytyy hakukentän alapuolelta, napista ”Taulukko” (View pivot).


Esimerkiksi myyntitilauslistausta voidaan tarkastella taulukkomuodossa.

Vasemman reunan napilla "Näytettävät tiedot" voidaan valita, mitä tietoa taulukkoon kootaan.


Napilla "Ryhmittely" voidaan valita sopivat ryhmittelykriteerit rivitietoihin ja "Suotimet" voidaan suodattaa vain osa tiedoista näkyviin (katso lisäohjeita ohjeesta Hakutoiminto ja ryhmittely).

Tarkempaa ryhmittelyä voidaan myös tehdä painamalla rivin vasemmassa reunassa + -merkkiä ja valitsemalla seuraavan tason ryhmittelykriteeri.


Jos halutaan jaotella sarakkeisiin tulevaa tietoa eri tavoin, painetaan + -merkkiä yläsarakkeen Yhteensä-sanan vieressä ja valitaan listasta sopiva kriteeri, jolloin tieto jaetaan sarakkeisiin määrittelyn mukaan.

Taulukko voidaan helposti siirtää exceliin painamalla "Lataa xls-tiedosto" -nappia taulukon yläpuolella. 


Raportointi graafisesti

Järjestelmässä useissa listausnäytöissä on mahdollisuus koota tietoa graafisiin kuvaajiin. Ne löytyvät hakukentän alapuolelta, napista ”Kaavio” (View graph).


Esimerkiksi myyntitilauslistausta voidaan tarkastella kaaviomuodossa.

Vasemman reunan napilla "Näytettävät tiedot" voidaan valita, mitä tietoa graafiin kootaan.


Napilla "Ryhmittely" voidaan valita sopivat ryhmittelykriteerit rivitietoihin ja "Suotimet" voidaan suodattaa vain osa tiedoista näkyviin (Katso lisäohjeita ohjeesta Hakutoiminto ja ryhmittely.)


Graafi voidaan esittää eri muodoissa. Graafin muoto valitaan napin ”Näytä tiedot” oikealta puolelta. Vaihtoehtoja ovat:

  • pylväsdiagrammi (pinottu tai ryhmitelty näkymä)

  • viivadiagrammi 

  • piirakkadiagrammi


Katselukerrat
125 Katselukertoja yhteensä
125 Jäsenten katselukerrat
1187 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.