Yhteystietokortti näyttää yleisnäkymän kaikesta kyseiseen kontaktiin liittyvästä tiedosta.Jäsenyys syntyy jäsensopimuksen seurauksena. Sopimuksen yhteydessä syntyneitä jäsenyystietoja voi tarkastella myös yhteystiedon korttinäkymästä Jäsenyys- tai sopimus-välilehdeltä. 


Tällä välilehdellä on esiteltynä voimassaolevan jäsenyyden alku- ja loppupäivämäärän ja jäsenyyslomakkeen täyttämisessä kerätyt tiedot. Jäsenyys-välilehden alalaidassa on lueteltuna allekain kaikki jäsenen jäsenyydet; voimassa olevat ja päättyneet.

Jokaiseen jäsenyyteen on liitettynä tiedot jäseneksi liittymisajankohdasta, jäsenyyden nimestä, jäsenyyden hinnasta, jäsenyyteen liittyvästä laskusta sekä jäsenyyden tilasta. Laskua painamalla pääsee siirtymään tarkastelemaan jäseneksi liittymisen yhteydessä tehtyä laskua.


Tietojen muokkaustilan saa aktivoitua painamalla lomakenäkymässä lomakkeen vasemmasta yläkulmasta löytyvää Muokkaa-painiketta. Tämän jälkeen voidaan muokata kyseisen jäsenen tietoja.

Tietojen muokkaamisen jälkeen muutokset voidaan tallentaa painamalla vasemmasta yläkulmasta löytyvää Tallenna-painiketta. Jos tehtyjä muutoksia ei haluta säilyttää, painetaan kyseisen nappulan vierestä löytyvä Hylkää muutokset-painiketta.

HUOM! Jäsenelle (kuten mille tahansa kontaktitiedolle), jota laskutetaan, pitää määritellä laskun välittämisen tyyppi. Tämä tehdään välilehdellä Laskutus - kentässä “laskun lähetystapa".
Katselukerrat
76 Katselukertoja yhteensä
76 Jäsenten katselukerrat
996 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.