Koulutuksen tekemisen muistilista

70 katselukerrat
0 Tykkäykset
0 0
 1. Luo mallipohja, eli kurssi

 2. Luo koulutustapahtuma, eli toteutus 

 3. Luo koulutustuote ("ostettava tuote")

 4. Luo sisäänpääsyrekisteri

 5. Liitä koulutustuote sisäänpääsyrekisteriin

 6.  Käy hyväksymässä ilmoittautujia, jolloin osallistuja ohjautuu joko maksamaan tai hyväksytään suoraan (toiminto vaatii määrittelyä.)

 7. Jos ilmoittautujia on ollut enemmän kuin maksimi henkilömäärä, he ovat jonotuslistalla. Jos tulee peruutuksia, voit käydä hyväksymässä jonotuslistalta ilmoittautujia, jolloin lähtee sama tieto kuin yllä kohdassa 6.

Toteutus on ajallinen ilmentymä kurssista. Eli sama kurssi voidaan samalla mallipohjalla järjestää joka kevät ja joka syksy. Tällöin toteutus olisi esimerkiksi Kurssi, kevät 2021.

Sisäänpääsyrekisteri, eli ilmoittautuminen, voidaan julkaista esimerkiksi verkossa. Sisäänpääsyrekisterissä voidaan määrittää hyväksyntäprosessi toteutukselle.

Ilmoittautujia voidaan käydä hyväksymässä ja heille voidaan lähettää automatisoidusti sähköposti, johon voidaan liittää esimerkiksi maksu- ja osallistumisohjeet. Kurssimaksu voidaan periä myös suoraan verkkkaupassa.

Jos ilmoittautujia on ollut enemmän kuin toteutukselle merkitty maksimi henkilömäärä on, menevät "ylimääräiset" jonotuslistalle, josta heitä voidana käydä hyväksymässä.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this infographic by email!

Upota verkkosivuillesi

Luo mallipohja [1] , eli *kurssi*

Luo koulutustapahtuma [2] , eli *toteutus*

Luo [3] * koulutustuote [4] * ("ostettava tuote")

Luo [5] * sisäänpääsyrekisteri [6] *

Liitä koulutustuote sisäänpääsyrekisteriin

Käy hyväksymässä ilmoittautujia [7] , jolloin osallistuja ohjautuu joko maksamaan tai hyväksytään suoraan (toiminto vaatii määrittelyä.)

Jos ilmoittautujia on ollut enemmän kuin maksimi henkilömäärä, he ovat jonotuslistalla. Jos tulee peruutuksia, voit käydä hyväksymässä jonotuslistalta ilmoittautujia [8] , jolloin lähtee sama tieto kuin yllä kohdassa 6.

Toteutus on ajallinen ilmentymä kurssista. Eli sama kurssi voidaan samalla mallipohjalla järjestää joka kevät ja joka syksy. Tällöin toteutus olisi esimerkiksi Kurssi, kevät 2021 .

Sisäänpääsyrekisteri, eli ilmoittautuminen, voidaan julkaista esimerkiksi verkossa. Sisäänpääsyrekisterissä voidaan määrittää hyväksyntäprosessi toteutukselle.

Ilmoittautujia voidaan käydä hyväksymässä ja heille voidaan lähettää automatisoidusti sähköposti, johon voidaan liittää esimerkiksi maksu- ja osallistumisohjeet. Kurssimaksu voidaan periä myös suoraan verkkkaupassa.

Jos ilmoittautujia on ollut enemmän kuin toteutukselle merkitty maksimi henkilömäärä on, menevät "ylimääräiset" jonotuslistalle, josta heitä voidana käydä hyväksymässä.

[1] /slides/slide/koulutuksen-mallipohja-eli-kurssi-165

[2] /slides/slide/toteutus-eli-kurssin-ajallinen-ilmentyma-166

[3] /slides/slide/koulutustuote-171

[4] /slides/slide/koulutustuote-171

[5] /slides/slide/sisaanpaasyrekisterin-luominen-170

[6] /slides/slide/sisaanpaasyrekisterin-luominen-170

[7] https://futural.fi/slides/slide/ilmoittautumisten-kasittely-hyvaksyminen-hylkaaminen-173

[8] https://futural.fi/slides/slide/jonotuslista-175

Katselukerrat

 • 70 Total Views
 • 69 Website Views
 • 1 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+