Järjestelmä mahdollistaa hyvityslaskujen avulla asiakkaan laskujen perumisen, osahyvittämisen ja muokkaamisen. Hyvityksiä voi luoda myös "tyhjästä", ilman aikaisempaa veloituslaskua.

Kaikki hyvityslaskut löytyvät näkymästä Laskutus / Invoicing - Asiakkaat / Customers - Hyvityslaskut / Credit Notes.


Olemassa olevan veloituslaskun hyvittäminen

Etsi ja avaa hyvitettävä veloituslasku näkymästä Laskutus / Invoicing – Asiakkaat / Customers - Laskut / Invoices.


Paina nappia Luo hyvityslasku / Add Credit Note ruudun vasemmassa yläkulmassa.


Valitse toimenpide, jonka haluat tehdä: • Osittainen hyvitys / Partial Refund

  • Järjestelmä luo hyvitysehdotuksen (laskuluonnoksen, veloituslaskun tiedoilla), mutta ei täsmäytä sitä reskontrassa suoraan veloituslaskuun

  • Hyvityslaskua voi muokata ennen vahvistusta (esim. osahyvitys, jolloin osa tuoteriveistä poistetaan hyvitettävistä)

  • Käytä tätä, jos asiakas on jo maksanut veloituslaskun

  • Huom! Hyvitys tulee itse kohdistaa laskulle/laskuille

 • Täysi hyvitys / Full Refund

  • Järjestelmä luo hyvityslaskun veloituslaskun pohjalta, ja täsmäyttää sen reskontrassa suoraan veloituslaskuun, jolloin asiakkaan velka nollaantuu.

  • Hyvityslaskua ei voi muokata ja se kirjataan suoraan käytetyksi (=maksettu)

  • Käytä tätä silloin, kun veloituslaskua ei ole vielä maksettu vaan se halutaan ”kuitata pois” asiakkaan velasta, eikä uutta laskua ole tarvetta tehdä.

 • Täysi hyvitys ja  uusi luonnoslasku / Full refund and new draft invoice

  • Järjestelmä luo hyvityslaskun ja täsmäyttää sen reskontrassa suoraan veloituslaskuun.

  • Lisäksi järjestelmä luo uuden laskuluonnoksen vanhan laskun pohjalta

  • Voit muokata uutta laskua (huom! Muokkaat siis uutta veloituslaskua, et hyvitystä)

  • Käytä tätä, jos haluat esimerkiksi muokata tuoterivien hintoja

Anna hyvitykselle selite kentässä Syy / Reason, vaihda tarvittaessa päivämäärä. 

Anna hyvitykselle Peruutuspäivä / Reversal Date ja Hyvityspäivä / Refund Date.

Paina nappia Käänteinen / Reverse.

Laskun täsmäytys

Jos valitsit Osittainen hyvitys / Partial Refund , järjestelmä luo hyvityslaskusta luonnoksen, jota voit muokata. 

Jos haluat hyvittää vain osan laskun tuotteista, jätä hyvitettävät tuotteet hyvityslaskulle. 

Tee tarvittavat muutokset ja vahvista hyvityslasku. Hyvityslasku on nyt Kirjattu / Posted -tilassa.

HUOM! Älä hämäänny vaikka laskun loppusumma ei olekaan miinusmerkkinen. Se on kuitenkin hyvityslasku, kuten otsikko kertoo. (Älä siis muuta summia tai määriä miinusmerkkisiksi.)

Järjestelmä ilmoittaa, että asiakkaalle on täsmäyttämättömiä maksuja (=avoimia laskuja) , joille voit kohdistaa hyvityksen.