Teemasisältö

Kaikki luodut laskut löytyvät polusta Laskutus - Asiakkaat - Laskut.


Laskunäkymässä on laskun perustiedot, kuten asiakas, laskunumero, myyjä ja loppusummat. 

 • Lähdedokumentti kertoo miltä myyntitilaukselta lasku on muodostettu. 

 • Tila:

  • Luonnos - luonnostilassa oleva lasku, jota voidaan vielä muokata.

  • Avoin - luotu lasku, joka odottaa maksua. Ei voida enää muokata

  • Maksettu - maksetuksi kirjattu lasku

Polusta Myynti - Tilaukset - Tilaukset saat listauksen kaikista myyntitilauksista ja niiden laskutustilasta.


 • Laskutettavaa - tilauksella on avointa laskutettavaa, eli tilaus, tai osa siitä voidaan laskuttaa.

 • Ei laskutettavaa - tilauksella ei ole tällä hetkellä laskutettavaa

  • Esimerkiksi tilauksen tuotteita ei ole toimitettu ja niiden laskutusperuste on Toimitetut tuotteet.

 • Kaikki laskutettu - koko myyntitilaus on laskutettu.

Laskutettavat tilaukset löydät myös seuraamalla polkua: Myynti - Laskutettavaa - Laskutettavat tilaukset, tai lisäämällä myyntitilauksien listausnäkymään suotimen: Laskutettavaa.

Voit avata laskun painamalla sen riviä.

Laskuttaminen

Voit laskuttaa tilauksia suoraan myyntitilaukselta tai luoda laskuja laskutus-valikossa.

Laskuttaminen suoraan myyntitilaukselta

Helpoiten voit laskuttaa myynnin avaamalla myyntitilauksen ja painamallavasemmalta ylhäältä Luo lasku.


Huom!

 • Jos laskun tila on Laskutettavaa, on Luo lasku -nappi sininen.

 • Jos tila on Ei laskutettavaa, on nappi harmaa.  Laskun voi luoda kummassakin tapauksessa.

Järjestelmä katsoo kunkin tuotetiedon takaa (välilehdeltä Myynti) perustuuko kyseisen tuotteen laskutus tilatuille vai toimitetuille määrille.

 • Jos laskutus perustuu tilatuille riveille, kyseisen tuotteen rivi tulee laskulle jo ennen toimitustilauksen toimittamista.

 • Jos laskutus perustuu toimitetuille riveille, rivi pitää ensin kuitata toimitetuksi toimitustilauksella, jotta rivi tulee laskutettavaksi.

Tilaus tilassa laskutettavaa

Kun painat Luo lasku, ehdottaa järjestelmä laskun muodostamista laskutettavilta riveiltä (eli riveiltä, jotka voidaan laskuttaa = laskutettavaa).


Valitse Luo ja näytä laskut, jolloin syntyy luonnoslasku. Jos valitset Luo laskuja, järjestelmä luo automaattisesti laskun tilauksesta, etkä pääse muokkaamaan sitä.

Voit muokata laskun tietoja ja sitten vahvistaa laskun painamalla Vahvista, jolloin se siirtyy tilaan Avoin. Vahvistettu lasku saa laskunumeron, joka yksilöi sen.


Voit tulostaa vahvistetun laskun tai lähettää sen sähköpostitse asiakkaalle.

Myyntitilaukselta pääset tarkastelemaan myyntitilauksen laskuja painamalla Laskut -kuvaketta kortin oikeassa yläkulmassa.

Tilaus tilassa Ei laskutettavaa

Kun haluat laskuttaa tilauksen, jonka tila on Ei laskutettavaa, on usein kyse esimerkiksi ennakkomaksusta.

Paina Luo lasku.

Järjestelmä ehdottaa ennakkomaksulaskun luomista.


Jos yrität valita Laskutettavat rivit, järjestelmä herjaa että laskutettavaa ei ole.

Kirjaa ennakkomaksuna laskutettava määrä joko prosenttiosuutena tilauksen loppusummasta, tai tasasummana.

Paina Luo ja näytä laskut, jolloin järjestelmä luo laskuluonnoksen, jota pääset vielä tarkastelemaan ja muokkaamaan. Tee tarvittavat muutokset ja Vahvista lasku


Myyntitilauksen tilausriville ilmestyy merkintä luodusta ennakkomaksulaskusta


Pääset tarkastelemaan myyntitilauksen laskuja painamalla Laskut -kuvaketta kortin oikeassa yläkulmassa. Avaamalla laskun, voit lähettää tai tulostaa sen asiakkaalle.

Kun tuotteet toimitetaan tilaukselta, voidaan jäljelle jääneestä summasta tehdä toinen lasku.

Valitse laskutusvaiheessa Laskutettavat rivit (vähennä ennakkomaksut), muuten laskutat liikaa.


Valitse Luo ja näytä laskut, jolloin järjestelmä luo laskuluonnokset, jota pääset vielä tarkastelemaan ja muokkaamaan

Laskulla näkyy ennakkolaskutettu summa miinusmerkkisenä.


Tee tarvittavat muutokset ja Vahvista lasku.

Osalaskutus

Kun toimituksella osa tuotteista on toimitettu, voit luoda laskun valitsemalla joko ennakkomaksun tai laskutettavat rivit. 

Huom! Tuotteiden taakse merkitystä Laskutus perustuu-valinnasta riippuen, järjestelmä valitsee laskulle joko tilatut tai toimitetut määrät!

Voit muuttaa laskutettavaa määrää ennen laskun vahvistamista.

Kun luot laskun vain osasta tuotteita, kirjaantuu tieto myös myyntilaskulle, samoin kuin ennakkomaksu.

Kokonaan uusi lasku

Voit luoda uuden laskun (laskutus -valikossa) painamalla Luo.

 • Syötä laskulle Asiakas- ja muut tiedot.

 • Kirjaa laskutettavat rivit, määrät ja hinnat.

Voit tallentaa laskun luonnostilassa tai vahvistaa sen.

Katselukerrat
467 Katselukertoja yhteensä
101 Jäsenten katselukerrat
1320 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.