Teemasisältö

Jos valmistettavan tuotteen osaluetteloon on merkitty reititys, toteutetaan valmistus vaiheittain.

Luo valmistustilaus valikossa Valmistus - Toiminnot  - Valmistustilaukset.

Valitse valmistettava tuote ja merkitse valmistettava määrä.


Kun osaluetteloon liittyy reititys, se tulee näkyviin kohtaan Reititys ja tilauksen vasemaan yläkulmaan ilmestyy painike Luo työtilauksia (tallenna-napin alle).

HUOM! Versiossa 14 reititykset on poistettu ja toiminnot (operaatiot) kiinnitetään suoraan tuoterakenteeseen välilehdellä operaatiot.

Tallenna tilaus, jolloin myös osaluettelo tulee näkyviin. 

Tarkista ensin tuotteiden saatavuus painamalla Tarkista saatavuus. Jos kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla, voit jatkaa valmistusta.

Paina Luo työtilauksia -nappia.

Kortin oikeaan reunaan ilmestyy  Työtilaukset-painike, jossa nähdään suoritettujen toimintojen suhde vaadittuihin.


Nähdäksesi ja kuitataksesi työtilaukset, paina oikeaan paina painiketta Työtilaukset, jolloin pääset työtilausnäkymään.

Tässä näet kaikki tehtävät toiminnot, jotka on liitetty reititykseen. Valmis siirrettäväksi tarkoittaa, että toiminto voidaan suorittaa.

Avaa ensimmäinen työtilaus klikkaamalla kyseistä riviä.

Paina nappia Aloita työnteko, kun toiminnon suorittaminen aloitetaan.

Työtilaus muuttuu ruudun oikeassa yläkulmassa tilaan Käynnissä ja yläreunaan ilmestyvät painikkeet Valmis, Tauko ja Esto.

Välilehdellä Ajanseuranta näet, miten todellinen aika työvaiheella juoksee, kunnes painetaan joko Valmis tai Tauko.


Odotettu kesto on toiminnolle merkitty aika, johon on lisätty mahdollisesti työpisteen tietoihin merkityt Aika ennen valmistusta ja Aika valmistuksen jälkeen - ajat.

Ajanseurantaan kirjataan automaattisesti ajat, jolloin toimenpidettä tehdään. (Aika, kun työnteko on käynnissä)

Jos haluat tauottaa työnteon, voit painaa Tauko. Ajanseuranta pysähtyy ja voit käynnistää sen taas painamalla Jatka tuotantoa. Tästä syntyy uusi kirjaus ajanseurantaan.

Jos työvaihetta ei voida suorittaa esimerkiksi viallisen laitteen takia, voidaan paina Esto-painiketta, joka blokkaa työpisteen, kunnes asia on kunnossa. Tästä voisi lähettää tiedon huoltoon, joka osaisi tulla korjaamaan tilanteen.

Kun painat nappia Valmis, työtilaus muuttuu ruudun oikeassa yläkulmassa tilaan Valmis. ja Ajanseuranta-välilehdellä näet työhön käytetyn ajan, ja työn aloitus- ja lopetusajan.


Palaa työtilauksille ja suorita muut työvaiheet samalla tavalla.(Paina Työtilaukset -kohtaa Muokkaa-napin yläpuolella olevasta polusta)


Kun kaikki työtilaukset on tehty valmiiksi, voit palata valmistustilaukselle klikkamalla valmistustilausnumeroa MO/xxx .

Valmistustilauksella näkyy nyt, että kaikki työtilaukset on suoritettu, ja voit painaa nappia Kirjaa valmiiksi.


Tällöin osakomponentit kuitataan pois varastosta ja tilalle tulee kokonainen tuote.

Jos tuote on tehty monista alikokoonpanoista, kaikki alikokoonpanot kuitataan ensin valmiiksi järjestyksessä alhaalta ylöspäin toistamalla yllämainitut toimenpiteet kaikkien kohdalla. Lopuksi tehdään toimenpiteet pääkokoonpanolle.

Katselukerrat
357 Katselukertoja yhteensä
121 Jäsenten katselukerrat
903 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.