Teemasisältö

            Projektinhallintamoduulissa hallitaan projekteja ja tehtäviä.

            Projektiin voidaan liittää kustannuspaikka, jonka avulla projektille tulevia kuluja ja tuloja voidaan seurata. Tuloja voi syntyä myyntilaskutuksesta ja kuluja ostolaskuista ja tuntikirjauksista. Lisäksi kuluja ja tuloja voidaan kirjata projektille käsin.

            Projektien aikataulun ja tehtävien hallinta löytyy kohdasta Projektit.


            Tässä näkymässä näet kaikki luodut projektit, joista jokainen on oma korttinsa taululla.

            Kortin alareunassa näet projektille luotujen tehtävien määrän. Analyysi-painikkeesta saat auki projektin kustannusanalyysin.

            Voit muokata projektin perustietoja painamalla kortin laidasta kolmea ympyrää ja valitsemalla Muokkaa

            Jaa-valinnalla voit jakaa projektin organisaation henkilöille. Henkilöt, joille projekti on jaettu merkitään alareunassa olevaan chatteriin

            Klikkaamalla projektikorttia, saat auki tehtävänäkymän. Projektitehtävistä enemmän ohjeessa Projektin tehtävät

            Ohjeet projektin luomiseen: Projektin perustaminen

            Projektinäkymät

            Projektien tehtäviä voidaan tarkastella erilaisista näkymistä.

            Perusnäkymiä voit vaihtaa näkymää yläkulman näkymäpainikkeista, hakupalkin alta.


            Kanban-näkymä
            Projekti avautuu automaattisesti kanban-näkymään, jossa projektin vaiheet näkyvät sarakkeina. Projektitehtäviä siirretään vaiheesta toiseen raahaamalla projektilaatikkoa oikealle (eteenpäin) tai vasemmalle (taaksepäin).


            Kanban-näkymässä nähdään kenelle tehtävälle merkitty määräaika ja kenelle se on osoitettu. Kellokuvakkeesta nähdään myös mahdolliset aikataulutetut toimenpiteet (ohje: toimenpiteet ja tehtävät).

            Listanäkymä
            Listankymässä tehtävistä nähdään muun muassa tuntisuunnitelma ja tehtävän edistyminen. Edistyminen mittaa suunniteltujen tuntien suhdetta tehtyihin tunteihin. 


            Listanäkymässä tehtäviä voidaan ryhmitellä ja suodattaa yläkulman hakutoimintojen avulla.

            Kalenterinäkymä
            Kalenterinäkymässä projektitehtävät näkyvät sen päivän kohdalla, mikä on merkitty tehtävän määräajaksi.            Kalenterissa värit kertovat, kenelle tehtävä on osoitettu.

            Kaavio
            Kaavionäkymä näyttää projektitehtävien tiedot graafisessa muodossa. (Katso lisäohjeet kohdasta Raportointi.)

            Taulukko
            Taulukko-näkymä antaa kuutioraportin projektitehtävistä. Kuution sisältö voidaan määritellä painamalla nappia Näytä tiedot. Ryhmittely voidaan määritellä painamalla + -merkkejä sarakkeissa ja riveissä. (Katso lisäohjeet kohdasta Raportointi.)

            Janakaavio
            Myös janakaavio on mahdollista saada projektinäkyymään. Siitä voidaan tarkastella tehtävien päällekkäisyyksiä, riippuvuuksia ja aikataulutusta.

            Projektin toiminnot

            Valitsemalla projektinäkymästä muokkaus-näkymän ja painammalla tallenna pääset tarkastelemeaan projektin toimintoja


            • Jaa - jakaa projektin

            • Luo myyntitilaus- Voit luoda projektiin liittyvän myyntitilauksen, jolla laskutetaan erikseen esimerkiksi palvelua. Lisää asiakas, jota laskutetaan, palvelu ja hinta

            • Luo - luo uusi projekti

            • Muokkaa - muokkaa projektin perustietoja

            Oikean reunan painikkeet:

            • Dokumentit - tarkastele ja lisää dokumentteja (liitetiedostoja)

            • Tehtätävät - tarkastele ja muokkaa projektin tehtäviä

            • Tuntikortit - tarkastele ja päivitä projektiin liitettyjä tuntikortteja

            • Arkistoi projekti

            Projektin muokkaaminen

            Projektin muokkaustilassa voit vaihtaa projektin nimen, liittää tai vaihtaa projektipäällikön, liittää asiakkaan projektille, poistaa tai ottaa käyttöön tuntikirjaukset, muokata projektin näkyvyyttä organisaation sisällä ja määrittää sille kustannuspaikan.


            Jos projektille lisätään asiakas, päästään asiakaskortilta projektille linkityksen kautta.

            Katselukerrat
            339 Katselukertoja yhteensä
            104 Jäsenten katselukerrat
            1008 Julkiset katselukerrat
            Jaa sosiaalisessa mediassa
            Jaa linkki
            Jaa sähköpostitse

            Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.