Teemasisältö

Myyntiputki löytyy valikosta CRM. Tässä näkymässä näet järjestelmään luodut mahdollisuudet eli “lead”it/liidit. 


Poista mahdollinen automaattinen suodin (My pipeline / Oma myyntiputki) nähdäksesi kaikki luodut liidit.

Myyntiputkinäkymä

Mahdollisuudet esitetään kolumninäkymässä, eli myyntiputkessa. Kolumneja voi poistaa ja lisätä, ja niiden otsikoita voi tarvittaessa muuttaa. Voit myös vaihtaa sarakkeiden paikkoja vetämällä niitä hiirellä. Uuden sarakkeen voi lisätä oikealta kohdassa Add Column / Lisää sarake.

Voit muokata saraketta viemällä hiiren sarakkeen otsikolle ja painamalla ilmestyvää hammasratas-kuvaketta. Hammasrattaan takaa vaihetta voidaan muokata, se voidaan laskostaa tai poistaa kokonaan.Muokatessa vaiheelle voidaan merkitä muun muassa Sales team / myyntitiimi, määritellä Requirements / Vaatimukset ja asettaa tila Is won stage / voitetutuksi. Laskostaminen tiivistää vaiheen kapeammaksi ja liidilaatikot piiloon

Mahdollisuus

Voit luoda uuden mahdollisuuden painamalla vasemmassa yläkulmassa Create / Luo, tai painamalla kolumneissa olevaa + -painiketta.

Jokaisesta luodusta liidistä syntyy näkymään kortti, jossa näytetään liidin perustiedot. 

Voit siirtää mahdollisuuksia sarakkeesta toiseen vetämällä sekä katsoa ja muokata niitä klikkaamalla.

Voit luoda uuden myyntimahdollisuuden näkymän mihin tahansa sarakkeeseen. 

  • Jos painat päänäkymässä Create / Luo-painiketta, tulee uusi liidi myyntiputken ensimmäiseen vaiheeseen

  • Jos haluat luoda liidin suoraan toiseen sarakkeeseen, paina sarakkeen yläkulmassa olevaa + -merkkiä


Ainoa pakollinen tieto mahdollisuudelle on Opportunity / Nimi.

Kortti luodaan kun painat Add / Lisää.

Painamalla Edit / Muokkaa tai klikkaamalla luodun kortin auki, voit syöttää enemmän tietoja mahdollisuuteen liittyen.