Teemasisältö

Tuoteryhmien avulla tuotteita voidaan ryhmitellä. Ryhmiä voidaan käyttää yksinkertaisimmillaan hakujen helpottamiseksi, mutta myös esimerkiksi varaston arvostuksen, toimitustapojen jaottelun, hinnoittelun ja tiliöinnin tarpeisiin.

Tuoteryhmät löytyvät valikosta Varasto - Asetukset - Tuoteryhmät.


Voit muokata ja tarkastella ryhmää painamalla riviä ja luoda uuden tuoteryhmän painamalla Luo.


  • Anna tuoteryhmälle nimi.

  • Oikeasta yläkulmasta Tuotteet -painikkeesta päästään tarkastelemaan tuoteryhmän tuotteita, jos niitä on.

  • Ylempi ryhmä -laatikkoon voidaan valita mihin ylempään ryhmään tämä tuoteryhmä kuuluu.

  • Logistiikka -kohtaan voidaan merkitä tuotteiden reitit ja poistostategia.

  • Varastonarvostus-kohdassa valitaan varaston arvostusperuste (standardi-hinta, FIFO tai tuotteen keskihinta).

    • Jos ryhmän tuotteille halutaan esimerkiksi jyvittää kuljetuskustannuksia, pitää tähän valita FIFO-peruste ja automaattinen arvostuskäytäntö. Tällöin järjestelmä laskee itsenäisesti varastonarvoa.

  • Tilin ominaisuudet kohtaan voidaan määritellä kirjanpidon tilit tuoteryhmän tuotteille

  • Varastokirjanpidon ominaisuuksiin määritellään varastokirjanpidon tilit

Katselukerrat
124 Katselukertoja yhteensä
124 Jäsenten katselukerrat
851 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.