Tuoteryhmät

113 katselukerrat
0 Tykkäykset
0 0

Tuoteryhmien avulla tuotteita voidaan ryhmitellä. Ryhmiä voidaan käyttää yksinkertaisimmillaan hakujen helpottamiseksi, mutta myös esimerkiksi varaston arvostuksen, toimitustapojen jaottelun, hinnoittelun ja tiliöinnin tarpeisiin.

Tuoteryhmät löytyvät valikosta Varasto - Asetukset - Tuoteryhmät.


Voit muokata ja tarkastella ryhmää painamalla riviä ja luoda uuden tuoteryhmän painamalla Luo.


 • Anna tuoteryhmälle nimi.

 • Oikeasta yläkulmasta Tuotteet -painikkeesta päästään tarkastelemaan tuoteryhmän tuotteita, jos niitä on.

 • Ylempi ryhmä -laatikkoon voidaan valita mihin ylempään ryhmään tämä tuoteryhmä kuuluu.

 • Logistiikka -kohtaan voidaan merkitä tuotteiden reitit ja poistostategia.

 • Varastonarvostus-kohdassa valitaan varaston arvostusperuste (standardi-hinta, FIFO tai tuotteen keskihinta).

  • Jos ryhmän tuotteille halutaan esimerkiksi jyvittää kuljetuskustannuksia, pitää tähän valita FIFO-peruste ja automaattinen arvostuskäytäntö. Tällöin järjestelmä laskee itsenäisesti varastonarvoa.

 • Tilin ominaisuudet kohtaan voidaan määritellä kirjanpidon tilit tuoteryhmän tuotteille

 • Varastokirjanpidon ominaisuuksiin määritellään varastokirjanpidon tilit

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this infographic by email!

Upota verkkosivuillesi

*Tuoteryhmien* avulla tuotteita voidaan ryhmitellä. Ryhmiä voidaan käyttää yksinkertaisimmillaan hakujen helpottamiseksi, mutta myös esimerkiksi varaston arvostuksen, toimitustapojen jaottelun, hinnoittelun ja tiliöinnin tarpeisiin.

Tuoteryhmät löytyvät valikosta *Varasto* - *Asetukset* - *Tuoteryhmät.*

Voit muokata ja tarkastella ryhmää painamalla riviä ja luoda uuden tuoteryhmän painamalla *Luo*.

Anna tuoteryhmälle nimi.

Oikeasta yläkulmasta *Tuotteet *-painikkeesta päästään tarkastelemaan tuoteryhmän tuotteita, jos niitä on.

*Ylempi* *ryhmä *-laatikkoon voidaan valita mihin ylempään ryhmään tämä tuoteryhmä kuuluu.

*Logistiikka* -kohtaan voidaan merkitä tuotteiden reitit ja poistostategia.

Varastonarvostus-kohdassa valitaan varaston arvostusperuste (standardi-hinta, FIFO tai tuotteen keskihinta).

Jos ryhmän tuotteille halutaan esimerkiksi jyvittää kuljetuskustannuksia, pitää tähän valita FIFO-peruste ja automaattinen arvostuskäytäntö. Tällöin järjestelmä laskee itsenäisesti varastonarvoa.

Tilin ominaisuudet kohtaan voidaan määritellä kirjanpidon tilit tuoteryhmän tuotteille

Varastokirjanpidon ominaisuuksiin määritellään varastokirjanpidon tilit

Katselukerrat

 • 113 Total Views
 • 113 Website Views
 • 0 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+