Varaston arvostusmenetelmänä voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

  • Standardihinta

  • Keskihinta

  • FIFO

Varaston arvostus määritetään tuotekategoriakohtaisesti.

Standardihinta määritellään käsin tuotetietoihin: tuotekortilla Kustannushinta. Kaikki kustannusta vaativat tapahtumat hakevat kustannustiedon täältä.

Keskihinta lasketaan, kun tuotteita tulee varastoon. Järjestelmä laskee ja päivittää tuotteen kuluksi (kustannushinnaksi) painotetun keskihinnan, eli: (varastoon tuloutettava määrä x tuotteen hinta tuloutettavalla ostotilauksella + varastossa oleva määrä x nykyinen keskihinta)/kokonaismäärä.
Keskihinnan voi myös korjata (päivittää) käsin tuotekortilla, katso ohje: keskihinnan päivitys.

FIFO-arvostus jakaa ostoerät omiin “koreihinsa” varastossa. Aina, kun varastoon tulee tuotteita, kyseisen erän arvo lasketaan varastoon tulohinnan (esim. ostohinta ostotilauksella) ja kappalemäärän tulona. Kun varastosta lähtee tavaraa, se otetaan vanhimmasta “korista” ja arvo on sen mukainen. Samalla tuotteella kustannushintakenttä päivittyy varastosta lähteneiden tuotteiden keskihintaan.

Raportointi / Varaston arvo

Varaston arvoa voi seurata reaaliaikaisesti.

Varaston arvostusraportti löytyy: Varasto- Raportointi - Varastonarvostus

Valitse ensin haluatko tarkastella varaston nykyarvoa, vai arvoa tiettynä ajankohtana. Jos valitset tietyn ajankohdan, valitse päivämäärä annettuun kenttään. Paina Retrieve the inventory valuation (Hae varaston arvo)


Saat näkymän, johon on listattu sisäisillä varastopaikoilla olevat varastoitaviksi merkityt tuotteet, niiden määrät, yksiköt ja arvo. Voit suodattaa listaa haluamallasi tavalla hyödyntämällä haku-, suodatin- ja ryhmittelytoimintoja.


Voit viedä tiedot exceliin valitsemalla tietueet ja painamalla ilmestyvän Toiminto-painikkeen alta Vie.

Varastonarvon voi myös saada varastopaikoittain. Tämä ominaisuus pitää asentaa järjestelmään. Tällöin Varastonarvostus-ikkunaan tulee ensin valittavaksi Location (sijainti). Muiden kenttien toiminta on kuten yllä.

Katselukerrat
758 Katselukertoja yhteensä
157 Jäsenten katselukerrat
794 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.