Teemasisältö

Varaston arvostusmenetelmänä voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

  • Standardihinta

  • Keskihinta

  • FIFO

Varaston arvostus määritetään tuotekategoriakohtaisesti.

Standardihinta määritellään käsin tuotetietoihin: tuotekortilla Kustannushinta. Kaikki kustannusta vaativat tapahtumat hakevat kustannustiedon täältä.

Keskihinta lasketaan, kun tuotteita tulee varastoon. Järjestelmä laskee ja päivittää tuotteen kuluksi (kustannushinnaksi) painotetun keskihinnan, eli: (varastoon tuloutettava määrä x tuotteen hinta tuloutettavalla ostotilauksella + varastossa oleva määrä x nykyinen keskihinta)/kokonaismäärä.
Keskihinnan voi myös korjata (päivittää) käsin tuotekortilla, katso ohje: keskihinnan päivitys.

FIFO-arvostus jakaa ostoerät omiin “koreihinsa” varastossa. Aina, kun varastoon tulee tuotteita, kyseisen erän arvo lasketaan varastoon tulohinnan (esim. ostohinta ostotilauksella) ja kappalemäärän tulona. Kun varastosta lähtee tavaraa, se otetaan vanhimmasta “korista” ja arvo on sen mukainen. Samalla tuotteella kustannushintakenttä päivittyy varastosta lähteneiden tuotteiden keskihintaan.

Raportointi / Varaston arvo

Varaston arvoa voi seurata reaaliaikaisesti.

Varaston arvostusraportti löytyy: Varasto- Raportointi - Varastonarvostus

Valitse ensin haluatko tarkastella varaston nykyarvoa, vai arvoa tiettynä ajankohtana. Jos valitset tietyn ajankohdan, valitse päivämäärä annettuun kenttään. Paina Retrieve the inventory valuation (Hae varaston arvo)


Saat näkymän, johon on listattu sisäisillä varastopaikoilla olevat varastoitaviksi merkityt tuotteet, niiden määrät, yksiköt ja arvo. Voit suodattaa listaa haluamallasi tavalla hyödyntämällä haku-, suodatin- ja ryhmittelytoimintoja.


Voit viedä tiedot exceliin valitsemalla tietueet ja painamalla ilmestyvän Toiminto-painikkeen alta Vie.

Varastonarvon voi myös saada varastopaikoittain. Tämä ominaisuus pitää asentaa järjestelmään. Tällöin Varastonarvostus-ikkunaan tulee ensin valittavaksi Location (sijainti). Muiden kenttien toiminta on kuten yllä.

Raportointi - varaston arvo v14

Nykyvaraston arvo 

Valitse Inventory - Reporting - Inventory report. Näkymä laittaa oletusarvoksi WH/Tuotevaraston nykyvaraston.


Löydät miinussaldot helposti valinnalla Filters - Add custom filter - Negative stock.

Vastaavasti saat varaston arvosta helposti pois miinusmerkkiset suodattamalla vain "positive stock".

Jos halut katsoa muiden varastopaikkojen saldoa, poista suodatin WH/Tuotevarasto ja suodata haluamasi varastopaikka suodattimella Filters - Add custom filter - Location.

Saat varastosaldot exceliin rastittamalla kaikki ja exporttaamalla.

Saat varaston arvon takautuvasti painamalla "inventory at a date" ("varaston arvo") -nappia. 


Varaston (rahallisen) arvon korjaaminen

Inventory valuation (varastoarvostus) näyttää yksittäiset varastokirjaukset, joiden perusteella arvo määräytyy. Varastoarvo lasketaan kaikkien varastosiirtojen arvon summana. Joissakin tapauksissa tämä ei täsmää inventory report-näkymän kanssa. Syyt löytyvät täältä (arkistoidut tuotteet, joilla on varastoarvoa, varastoarvostuksen vaihtaminen std:stä fifoon, kun on ollut saldoa, ym.).


Jos tuotteella on saldoa, varaston rahallista arvoa voidaan korjata seuraavasti: 

Klikkaa kyseisen tuotteen summarivi auki, jolloin tuotteen nimen viereen tulee +-merkki.

Paina +-merkkiä.

Laita Added value -kenttään se arvo, jolla kokonaisarvoa pitää oikaista. Laita vastatiliksi - varaston arvon muutos. Järjestelmä tekee varastoarvo-rivin oikaisun määrällä.

Katselukerrat
758 Katselukertoja yhteensä
157 Jäsenten katselukerrat
1705 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.