Teemasisältö

Odoossa valmistusta ja kookonpanoa hoidetaan valmistustilauksilla. Niitä voidaan tehdä käsin tai niitä voi syntyä toisen toimenpiteen seurauksena, esim. myyntitilaukselta.

Valmistustilaus (manufacturing order, MO) on dokumentti, joka sisältää yhden tuoterakenteen kokoonpanoon liittyvät toimenpiteet ja ohjeet. Valmistustilaus voi synnyttää työtilauksia (work order, WO), joiden avulla seurataan ja ohjataan työpisteissä tapahtuvia toimenpiteitä, joilla tuote valmistetaan.

Kun työpisteet on otettu käyttöön, tulevat ne näkyviin Valmistus-valikon perusnäkymään, josta niitä voidaan tarkkailla tai muokata.


Työpisteen kortin yläkulmasta kolmesta pisteestä painamalla päästään tarkastelemaan tietoja ja muuttamaan asetuksia.


Työpiste (work center)

Työpiste on valmistuksessa paikka, jonka kautta tuote reititetään ja jossa tehdään töitä eli toimintoja.

Luo työpiste kohdassa: Valmistus - Perustiedot - Työpisteet.


Voit tarkastella ja muokata työpistettä painamalla riviä. Uuden työpisteen voit luoda napista Luo.


Anna työpisteelle nimi ja tarvittaessa koodi. Määritä työtunnit, eli työaika, joka työpisteellä työskentelevällä työntekijällä on käytössä.  Muuta tarvittaessa seuraavia:

 • Tehokkuuskerroin - kuinka tehokkaasti työpisteellä työskennellään.

  • Jos työpisteellä suoritettava laskennallinen aika työn valmiiksi saamiseen on yksi tunti, 100%:n tehokkuudella työhön menee yksi tunti ja 200%:n tehokkuudella työ saadaan tehtyä puolessa tunnissa.

 • Kapasiteetti - montaako kappaletta voidaan työstää samanaikaisesti.

 • KNL - kokonaisutehokkuuden tavoiteaste

 • Aika ennen valmistusta – esim. asetusaika, kuinka kauan kestää laittaa työpiste valmiiksi

 • Aika valmistuksen jälkeen – esim. siivousaika työn teon jälkeen

 • Tuntikustannus - Määritettävä kustannus työskentelytunnille

Työpisteen kortin yläkulmassa olevista painikkeista voidaan tarkastella työpisteen toimntoja. Painikkeiden tiedot päivittyvät, kun työpisteellä tehdään valmistusta.

Tallenna työpisteen tiedot.

Reititys (routing) ja toiminto (operation)

Versiossa 12 reititykset eli vaiheet (routings) mahdollistavat valmistustapahtumien hallinnan. Reitityksiä seurataan työpisteillä, kun tuotteita valmistetaan. Reititykset liittyvät osaluetteloihin, jotka määrittävät tarvittavat raaka-aineet ja osakomponentit.

HUOM! Versiossa 14 reitityksiä ei enää ole vaan toimitaan pelkästään toiminnoilla eli operaatioilla.

Reitityksiä hallitaan kohdassa Valmistus - Perustiedot - Vaiheet.

Voit luoda uuden reitityksen painamalla nappia Luo

Esimerkiksi: Tehdään reititys pöydän valmistamiselle. Pöydän osat ovat valmiina varastossa. Ensin pöydän osat maalataan maalauspisteellä ja sitten pöytä kootaan kokoamispisteessä.


Anna reititykselle nimi.

Luo sitten reititykselle toimintoja kohtaan Työpisteen toiminnot. Lisää rivi painamalla linkkiä Lisää rivi

Anna toiminnolle nimi ja valitse työpiste, jonka kautta reititys kulkee.

 • Duration computation - määrittele kyseiseen toimintoon kuluva aika, joko

  • Laske käyttäen todellista ajanottoa - aika perustuu todelliseen ajankuluun, kun työtilausta tehdään (työntekijä määrittelee ”kello käyntiin – kello kiinni”)

   • Perustuen x-määrään viimeisiä työtilauksia

  • Set duration manually – aseta aika manuaalisesti:

  • Vakiokesto – anna oletusaika (minuutteina)

 • Kuvaukseen voit kirjoittaa kuvauksen toimenpiteestä.

 • Work sheet-välilehdellä voidaan liittää tiedosto, esimerkiksi kokoamisohje PDF-tiedostona.

Tallenna toiminto ja toista tarvittaessa niin monta kertaa, että saat kaikki tarvittavat toiminnot reititykselle.


Reitiyksessä on tärkeää, että suoritettavat toiminnot ovat oikeassa järjestyksessä, sillä järjestelmä katsoo ensin toiminnon 1 ja vasta, kun se on valmis voidaan toiminto 2 suorittaa.

Voit vaihtaa toimintojen järjestystä vetämällä niitä rivin alussa olevasta siirto-kuvakkeesta.

Reitityksen kiinnittäminen tuotteen osaluetteloon

V12: Kun reititys on luotu, täytyy se kiinnittää osaluetteloon, jossa sitä käytetään.

HUOM! Versiossa 14 reitityksiä ei enää ole vaan osaluetteloon kiinnitetään suoraan toiminnot eli operaatiot.

Liitä reititys osaluetteloon näkymässä Valmistus - Perustiedot - Osaluettelot.

Avaa osaluettelo klikkaamalla sitä ja paina Muokkaa.

Valitse tekemäsi reititys kohtaan Reititys ja Tallenna Osaluettelo.Katselukerrat
106 Katselukertoja yhteensä
106 Jäsenten katselukerrat
948 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.