Teemasisältö

Ninja raportteja pääset luomaan My dashboard modulilla.


Uuden dashboardin pääsee luomaan klikkaamalla vasemmassa yläreunassa olevia kolmea lyhyttä viivaa.

Huom!!! älä koskaan ala muokkaamaan tai poista My Dashboardilla näkymässä olevia raportteja jolleivat ne ole sinun omiasi! (Voit kopioida modulin ja tehdä oman rinnakkaisen halutessasi)

My Dashboard ei ole vain sinun nimestään huolimatta vaan näkyy kaikille ja kaikki joilla on oikeus tehdä Dashboard raportteja voivat muokata ja poistaa niitä.

Mieluiten käytät My dashboardia raportin tekemiseen ja siirrät sen sitten kyseisen aiheen modulin menuuseen ja huom! edelleen kaikilla joilla on oikeus muokata dashboardeja voivat muuttaa sitä!

Älä koskaan lähde muuttamaan tyhjää My Dashboard näkymää lisäämällä siihen elementtejä vaan aloita luomalla uusi! 


Samasta valikosta voi viedä ja tuoda valmiita työpöytiä sekä poistamaan ja kopioimaan niitä.

Uusi raporttipöytä

Kun on valittu New Dashboard avautuu perustieto valikko • Dashboard name  dashboardin (raporttinäkymän) nimi

 • Dashboard Template  voi valita joko tyhjän pohjan tai erilaisista malliraporteista muodostuvan näkymän, joita muokkaamalla / poistamalla / lisäämällä saa halutun raportti näkymän muodostettua

 • Menu Name valitaan nimi jolla raportti näkyy menussa

 • Show Under Menu valitaan minkä modulin menussa raportti näkyy

 • Sequence kertoo missä kohtaa menussa raportin avaus näkyy 

Tallennuksen jälkeen dashboardin oikeasta yläreunasta +Lisää painiketta painamalla valitaan minkälainen raportti osio lisätään Dashboardille.

Uusi Raportti näkymä


Valitsemme esim. Tile raportin, joka on yhden luvun näyttävä alue.Avautuvassa näkymässä säädetään raportin tietoja. Oikeassa reunassa näkyy malli kuvaajasta, millainen siitä on muodostumassa

 • Name raportin nimi

 • Model mistä näkymästä tiedot haetaan 

  Alkamalla kirjoittamaan halutun alueen nimeä tulevat valittavaksi aiheeseen liityvät näkymät. Tässä valitaan Myyntianalyysi, jossa on valmiina myyntiin liittyviä tietoja, Vaihtoehtoisesti voidaan valita Etsi lisää jolloin tulee näkyviin listaus kaikista valittavista näkymistä

 • Type kertoo missä muodossa tiedot halutaan esittää tässä esivalittu Tile voidaan vaihtaa toiseen

 • Data / Record Type valitaan mitä halutulle luvulle tehdään vaihtoehdot summa, keskiarvo tai lukumäärä

 • Data / Record field valitaan haluttu näkymän tietokenttä

 • Data / Date Filter Field valitaan mihin päivämäärään raportti perustuu.

 • Data / Date Filter Selection voidaan esivalita kiinteä päivämäärä, johon raportti perustuu avautuessaan esim. viimeisin kuukausi. Raporttia katsottaessa voidaan dashboardilla kuitenkin säätää "lennosta" valittua tapaa. None vaihtoehto tuo kaikki tiedot ja dashboardilla säädetään haluttu päivämääräjakso

Jättämällä Yritys / Company tiedon tyhjäksi näyttää raportti tiedot niistä yrityksistä joihin käyttäjälle on käyttäjätiedoissa annettu oikeus


Display välilehdellä päivitetään raportin ulkoasua


Uuden osion lisääminen raporttiin

Uusi osio lisätään raporttiin klikkaamalla oikean reunan +Lisää painiketta


Muut toiminnot

 • Date filter päivttää raportin päivämäärä väliä

 • Print Dashboard voit tulostaa raportin

 • +Lisää lisää uuden osion

 • Muokkaa asettelua voit muokata dashboardin näkymää

KPI raportti

KPI raportissa on kaksi data näkymää, joiden tietoja näytetään
raportin tiedot täytetään samoin kuin Tile raportin


Horizontal Bar Chart