Teemasisältö

Kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät kustannukset

Tuotteen ostokustannuksen lisäksi siihen liittyy kuluja, jotka syntyvät esimerkiksi tuotteen kuljettamisesta, tullaamisesta ja vakuutuksista. Nämä lisäkustannukset kannattaa huomioida tuotteen kustannuksissa, jotta tuotteen hinnoittelu ja katelaskenta näyttävät oikeita arvoja.

Tuotteen kuljetuskustannusten huomiointi on asetus, joka laitetaan päälle järjestelmähallinnassa. Kun asetus on laitettu päälle, voidaan määritellä erilaiset kuljetukseen liityvät kustannukset.

Huom! Tuotteiden kustannusseurantana täytyy käyttää reaaliaikaista fifo-kustannusseurantaa, jotta kustannukset voidaan kohdistaa tietyille vastaanotoille. Katso ohjeet: Varaston arvo.

Perustiedon luonti

Luo ensin jyvitettävä tuote kuljetuskustannusta varten menemällä näkymään Varasto – Asetukset - Landed Cost Types (Kokonaiskulutyypit)Voit luoda uuden kuljetuskustannuksen painamalla nappia Luo. • Anna tuotteelle nimi ja valitse tarvittessa tuotekategoria, johon se kuuluu (esim kuljetustuotteet)

 • Jos kuljetuskustannus on yleensä samansuuruinen, laita kustannushinta oletusarvoksi kenttään Kustannushinta

 • Jos kuljetushinta jakautuu aina tietyllä tavalla toimitusrivien kesken, laita jakoperuste oletusarvoksi kenttään Jakoperuste:

  • Yhtäsuuri kuin – kustannus jaetaan tasaisesti toimitusriveille (esim. 100e kustannus, 5 toimitusriviä (tuoteriviä) = kustannus 20e/toimitusrivi)

  • Perustuen määrään - kustannus jaetaan kappalemäärien mukaisessa suhteessa

  • By current cost - kustannus jaetaan rivikustannusten mukaisessa suhteessa

  • Perustuen painoon - kustannus jaetaan painojen mukaisessa suhteessa

  • Perustuen tilavuuteen - kustannus jaetaan tilavuuksien mukaisessa suhteessa

Paina lopuksi Tallenna.

Kuljetuskustannusten kirjaaminen

Kun lähetykseen liittyvät kulut ovat tiedossa, ne voidaan liittää vastaanottotoimenpiteisiin.

Mene kohtaan Varasto – Toiminnot– Lähetyksen kokonaiskulut.Paina nappia Luo.


 • Valitse kentässä Siirrot kaikki ne varastosiirrot (=vastaanotot/lähetetyt tilaukset), joihin kustannus kohdistetaan. Tähän voidaan valita useita siirtoja.

 • Kenttään Päiväkirja valitaan se taloushallinnon päiväkirja, johon kulut kirjataan.

  • Jos yrityksellä ei ole käytössä taloushallintoa, tällä asetuksella ei ole juurikaan merkitystä, mutta voi olla järkevää luoda kuljetuskustannuksille oma päiväkirja, jolloin niitä voidaan halutessa seurata.

 • Kohdassa Kustannusrivit, kenttään Tuote valitaan kokonaiskulutyyppi (kustannus, joka on määritelty yllä)

  • Tarvittaessa voit vaihtaa kustannusten jakoperustetta toimitusrivien kesken myös tässä. Oletusarvo tulee kokonaiskulutyypin perustiedoista.

 • Syötä tarkka kustannus kenttään Kustannushinta.

  • Jos haluat eritellä kustannukset tarkemmin (esim. kuljetuskustannukset, vakuutuskustannukset, jne.), syötä jokaiselle kustannukselle oma rivi (tee tarvittaessa erilaisia kustannustuotteita ylemmän ohjeen mukaisesti).


Paina lopuksi nappia Laske, jolloin järjestelmä jakaa syötetyt kustannukset toimituksille.

Huom! Mikäli varastosiirtojen tuotteiden tuoteryhmille ei ole merkitty FIFO-perusteista arvostusta, et voi jyvittää kuljetuskustannuksia, vaan saat virheilmoituksen:Allaolevassa esimerkissä 200 euron tullauskulu jaetaan Perustuen määrään -tyyppisesti.


Vastaanotolla on yhteensä 15 tuotetta, joiden kesken kulu jaetaan tasan ja lisätään tuoteriville.

 • Aiempi kustannus (per yksikkö) - Tuotekortilla oleva kustannus

 • Aiempi kustannus - Tuoterivin kokonaiskustannus (määrä x hinta)

 • Lisä kokonaiskulu - Riville lisättävä kulu

Kun painat nappia Vahvista ruudun vasemmassa yläkulmassa, kulut siirtyvät tuotteen kustannuksiksi, jotka on liitetty kyseiseen vastaanottoon.Katselukerrat
95 Katselukertoja yhteensä
95 Jäsenten katselukerrat
1022 Julkiset katselukerrat
Jaa sosiaalisessa mediassa
Jaa linkki
Jaa sähköpostitse

Ole hyvä kirjaudu jakaaksesi tämän webpage sähkopostilla.